Verduurzamen ja, meer huur betalen nee

24 januari 2019

Huurders werken graag mee aan verduurzaming van hun woning, maar ze willen er niet extra voor betalen. Dit is één van de conclusies uit een onderzoek naar duurzaamheid onder ruim 10.000 huurders wat KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) uitvoerde. Met het onderzoek wil KWH inzichtelijk maken in hoeverre huurders betrokken worden bij de duurzaamheidsopgave van corporaties en in welke mate deze groep met duurzaamheid bezig is.

De bereidheid onder huurders om mee te werken aan verduurzaming van hun woning is groot. In ons onderzoek geeft maar liefst 94% aan hier positief tegenover te staan. De voorwaarde waaronder is heel duidelijk; 80% geeft aan dat het ze vooral niets extra’s mag kosten. En ruim een kwart (27%) is alleen bereid mee te werken als het daadwerkelijk een besparing oplevert. Slechts 1% van de huurders geeft aan helemaal niet mee te willen werken aan het verduurzamen van de woning. 

 

Huurder nog onvoldoende op de hoogte van de opgave van corporaties
Wat we verder terug zien in het onderzoek, is dat ruim een kwart van de huurders helemaal niet op de hoogte is van de duurzaamheidsopgave van hun corporatie. Nog eens 40% heeft er wel van gehoord, maar weet niet voldoende wat het inhoudt. Dit helpt niet mee in een positieve houding rondom dit thema. De resultaten laten namelijk zien dat huurder die goed op de hoogte zijn, vaker vooral positieve gevolgen zien van het verduurzamen van de woning. Huurders informeren over wat deze opgave in het algemeen betekent en wat het voor hen concreet betekent is dus een cruciale stap in het meekrijgen van de huurders.

Vertrouwen in de corporatie helpt bij het meekrijgen van de huurder
Wat ook meespeelt bij het meekrijgen van de huurder, is het vertrouwen dat hij heeft in zijn corporatie. Huurders die erg weinig vertrouwen hebben in de corporatie zien veel vaker de negatieve gevolgen van het verduurzamen en geven daarom iets vaker aan niet mee te willen werken. Als ze wel willen meewerken is dat hoofdzakelijk als het daadwerkelijk een besparing oplevert. 

Over het onderzoek
Voor de corporatiesector ligt er een stevige opgave als het gaat om het verduurzamen van het woningbezit. Gemiddeld label B in 2021 en CO2 neutraal in 2050. De berichtgeving gaat vooral over de financiering van deze opgave. Maar worden huurders van deze woningen ook bij deze opgave betrokken? Zijn ze bezig met duurzaamheid en wat betekent dit voor hun portemonnee? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft KWH in november 2018 onderzoek gedaan onder ruim 10.000 huurders in Nederland. Alle uitkomsten van dit onderzoek zijn medio februari beschikbaar en maken we openbaar via deze website.

Bijeenkomst huurder als verduurzamer
Wil je meer inspiratie opdoen rondom het thema huurders & verduurzamen? Kom dan naar de bijeenkomst 'huurders als verduurzamer' op 31 januari. Vragen die tijdens de bijeenkomst onder andere aan bod komen: Hoe kun je als corporatie huurders bewust maken van de voordelen en mogelijkheden van duurzaam wonen? Hoe kun je inspelen op het gedrag en huurders meekrijgen in jouw opgave? Meer informatie over deze bijeenkomst.