Voor huurders

KWH is het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. KWH helpt corporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doen we door voor ruim 150 corporaties de waardering van huurders voor de corporatie en haar dienstverlening te onderzoeken.

Wat vindt u van:

  • het contact met uw corporatie,
  • de informatie die u ontvangt,
  • hoe reparaties of onderhoud worden uitgevoerd?

Op deze en veel andere vragen halen wij de mening van huurders op. Dat doen we door huurders te vragen om vragenlijsten in te vullen. Door uw antwoorden weet de corporatie waar u tevreden over bent, wat u belangrijk vindt en wat er beter kan. Zo kan zij haar dienstverlening steeds aanpassen en verbeteren.

Vragenlijsten ontvangt u per e-mail of telefonisch
Huurt u bij een corporatie die onderzoek door ons laat uitvoeren? Dan kunt u een e-mail ontvangen of u kunt gebeld worden met de vraag om een vragenlijst in te vullen. Het is uw keuze of u dit doet. Voor het onderzoek werken wij samen met onderzoeksbureau DESAN. Zij versturen de e-mails en zij bellen voor het telefonisch afnemen van de vragenlijsten. Het bellen gebeurt met 020-nummers en 010-nummers. Heeft u een oproep gemist van een nummer dat u niet kent en u belt dit nummer terug, dan hoort u dat dit een telefoontje voor het onderzoek was.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
U kunt ervan uitgaan dat zowel uw corporatie, als DESAN, als KWH zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en uw antwoorden blijven anoniem. Meer over bescherming van uw gegevens leest u op deze pagina op onze website. 

Keurmerk KWH-Huurlabel
Corporaties kunnen in aanmerking komen voor een keurmerk bij het huurdersonderzoek; het KWH-Huurlabel. Wanneer huurders tevreden zijn, de dienstverlening volledig is onderzocht en een onafhankelijke commissie het onderzoek en de resultaten heeft bekeken, dan krijgt een corporatie dit keurmerk. Corporaties die het keurmerk hebben, blijven de waardering van hun huurders onderzoeken. Blijkt dat de waardering voor de dienstverlening niet meer voldoende is, dan kan een corporatie het keurmerk ook weer kwijtraken. Zo kunt u er zeker van zijn dat een corporatie met het keurmerk KWH-Huurlabel goede dienstverlening biedt. Zodat u zorgeloos kunt huren.

Keurmerk KWH-Huurlabel

Andere onderzoeken
KWH voert niet alleen onderzoeken uit naar de dienstverlening, maar ook naar bijvoorbeeld de waardering van huurders voor hun buurt, of naar het beeld dat huurders van hun corporatie hebben. Ook organiseren we KWH-Luisterpanels waarbij een groep huurders met elkaar in gesprek gaat over diverse onderwerpen en de corporatie naar hen luistert.

Bent u niet tevreden over uw corporatie?
Laat het uw corporatie weten. De meeste corporaties hebben een duidelijke klachtenprocedure. Zo weet u precies hoe u uw klacht kunt melden en hoe de corporatie omgaat met uw klacht.

U kunt met uw klacht niet terecht bij KWH
KWH is namelijk niet bevoegd om te bemiddelen tussen u en uw woningcorporatie. Wanneer veel huurders van uw corporatie niet tevreden zijn, dan blijkt dit uit de onderzoeken die we uitvoeren naar de kwaliteit van de dienstverlening. Uw corporatie scoort dan lagere cijfers. Dit kan betekenen dat deze corporatie het keurmerk KWH-Huurlabel niet haalt of kwijtraakt.

Waar vindt u meer informatie als u een klacht heeft?
Organisaties waar u meer informatie kunt krijgen:

Ook kunt u terecht bij lokale huurdersverenigingen of bewonersorganisaties.