HW Wonen geeft huurders stem bij verduurzamen

Onderzoek: wat vinden huurders van duurzaamheid?

08-02-2023

HW Wonen wil maximaal bijdragen aan een klimaatneutrale Hoeksche Waard in 2050. De corporatie zet daarom volop in op het verduurzamen van woningen. Zij vindt het belangrijk om hierbij ook de stem van de huurder mee te nemen; hoe kijken zij aan tegen verduurzamen, en wat verwachten zij van hun corporatie? En wat betekent dit vervolgens voor de dienstverlening? We deden hier onderzoek naar onder de huurders van HW Wonen. Wat valt op vanuit het onderzoek? We vroegen het Loes Wevers, Klantstrateeg en Kevin Uijtdewillegen, Vastgoedstrateeg bij HW Wonen.

Wat is jullie ambitie op verduurzamen?
Wij willen maximaal bijdragen aan een klimaatneutrale Hoeksche Waard in 2050. Wij verduurzamen ons woningbezit, zodat wij kwalitatief goede woningen kunnen aanbieden aan onze klanten. Daarbij proberen we het proces van verduurzaming te versnellen: van 200 woningen in naar 400 woningen per jaar die we nu verduurzamen. Daarnaast plaatsen we bij 360 woningen per jaar zonnepanelen. Bijzonder daarbij is dat we bij grote verduurzamingsingrepen of het leggen van zonnepanelen geen huurverhoging aan de klant doorberekenen. Hij of zij krijgt dus een betere woning en bespaart direct op de energielasten. De focus ligt nu natuurlijk ook op het tijdig uitfaseren van woningen met een E, F en G label. Hiervoor hebben wij een standaard verduurzamingspakket opgesteld, die wij dit jaar bij nog eens 280 woningen toepassen.

Naast een programma om het bezit te verduurzamen, zien we echter ook dat onze klanten nu worden geconfronteerd met hoge energielasten en dat de energiearmoede toeneemt. Om ook op korte termijn onze klanten te helpen, gaan we samen met de gemeente de wijk in: we delen energiebesparende producten uit aan onze huurders en brengen deze, samen met onze aannemers, ook direct aan in de woning. Zo hopen we echt het verschil te maken, zowel op lange als korte termijn.

Welke rol zien jullie voor HW Wonen als het gaat om het meenemen en betrekken van huurders op dit thema?De stem van onze huurders vinden wij altijd belangrijk. Dus zeker ook als het om het meenemen en betrekken van huurders gaat over verduurzaming en duurzaamheid. Door huurders via onze communicatiekanalen tips te geven, te informeren wat zij zelf kunnen doen en wat wij doen, zetten wij een eerste stap. Maar zeker ook door persoonlijke gesprekken te voeren als wij bijvoorbeeld de wijk in gaan met energiebesparende producten.

Jullie hebben een onderzoek uit laten voeren naar wat jullie huurders vinden van duurzaamheid. Wat was hiervoor de aanleiding?
In 2018 hebben we meegedaan met het sectoronderzoek Duurzaamheid. De huidige tijd vraagt steeds meer van ons als het gaat om verduurzaming, mede als gevolg van energiearmoede. Graag krijgen wij meer inzicht in hoe bewoners anno nu aankijken tegen verduurzaming. Maar ook tegen de inspanning van ons als woningcorporatie en hoe zij zelf omgaan met energiebesparing. Het resultaat van onze eigen inspanningen willen wij meetbaar maken. Op die manier kunnen wij onze dienstverlening nog beter aanpassen op de behoefte van onze huurders.

Sinds 2021 communiceren we steeds intensiever over duurzaamheid, verduurzaming en energiebesparing. Wij willen graag weten in hoeverre die communicatie aankomt bij onze klanten, wat zij vinden van onze communicatie en welke informatie zij nog missen. Dit zodat we onze communicatie steeds beter op de behoeften van onze klanten kunnen aanpassen.

Wat waren voor jullie de meest opvallende resultaten?
Helaas moeten we concluderen dat meer dan 40% van onze huurders vindt dat we onvoldoende doen om onze woningen zo energiezuinig mogelijk te maken. Dit is een stijging ten opzichte van 2018 (33%). Dit terwijl we het aantal woningen dat per jaar gerenoveerd wordt hebben verdubbeld. De vraag is of onze toegenomen inzet voldoende zichtbaar is voor de huurder, zeker als zij zelf in een woning wonen die nog niet gerenoveerd is. Dit zie je ook terug in de stelling rondom het betalen van de energierekening: er zijn steeds meer klanten die moeite hebben om deze te betalen.

In 2018 is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd onder jullie huurders. Wat zijn voor jullie de meest opvallende verschillen in de uitkomsten?
Wij hadden verwacht dat, als gevolg van de sterke focus op energielasten, klanten meer op de hoogte zouden zijn van het verduurzamingsprogramma. Wij merken nu echter dat de energiearmoede ertoe leidt dat mensen vooral focussen op de eigen, persoonlijke situatie. Dit vraagt meer uitleg van onze kant om het totaalplaatje met betrekking tot verduurzaming helder te communiceren. We bewegen daarom van praktische tips hoe bewoners zelf kunnen besparen steeds meer naar het delen van onze totale opgave en wat dit voor hen betekent.

Hoe gaan jullie aan de slag met de resultaten vanuit het onderzoek?
Op dit moment werken wij aan een vernieuwde versie van ons duurzaamheidsprogramma (2023-2026). Deze sluit dan nog beter aan bij ons Koersplan ‘Samen Bouwen’ die voor dezelfde periode geldt.

Hierbij worden gericht communicatieacties opgesteld om onze dienstverlening te verbeteren in lijn met de behoeften en wensen van onze huurders. We kunnen de verduurzaming niet nog verder versnellen, maar we kunnen wel beter uitleggen wat we doen en hoe we dit doen. Belangrijk hierbij is ook dat we actiever de wijken in gaan en rechtstreeks in contact staan met onze klanten. Want ‘Een duurzame toekomst maken we samen!’.

Ook interessant