Procesverbetering

Doe de Service Scan om de lekken in je proces te dichten.

Een huurder belt de corporatie voor een ogenschijnlijk eenvoudige reparatie. Blijkt het super complex om dit snel, adequaat en naar tevredenheid op te lossen! We pakken een case en spitten die tot op de bodem uit.

Snelkookpan
Een Service Scan is een snelkookpan voor procesverbetering. Een beproefde en doeltreffende methode die veel ruis uit het proces haalt. Een intensieve workshop die bestaat uit twee delen. Het eerste deel staat in het teken van bewustwording. Hier wordt het complete proces in beeld gebracht en geanalyseerd. Het legt genadeloos de pijnpunten in het proces bloot en je staat stil bij hoe de huurder dat allemaal meemaakt en beleeft. Deel twee draait om verbetering. Dan kijken we hoe we knelpunten kunnen omzetten naar pluspunten. Misschien kunnen er schakels tussenuit, moeten verantwoordelijkheden scherper worden omschreven en wederzijdse verwachtingen hardop worden uitgesproken.

Wat levert het op?

 • Tevreden huurders door meer begrip voor de beleving van huurders
 • Bewustwording van het proces en de eigen rol daarin
 • Beter gestroomlijnd proces met heldere rollen en verantwoordelijkheden
 • Betere samenwerking binnen de corporatie en in de keten
 • Sterker wij-gevoel, omdat je alleen met elkaar tevreden huurders krijgt

In het kort

 • Doel: je kunnen verplaatsen in huurders en concrete verbeterpunten om de waardering van huurders te vergroten
 • Doelgroep: corporatiemedewerkers, ook zeer geschikt voor ketenpartners
 • Deelnemers: maximaal 20 – 25 deelnemers
 • Duur: 1,5 uur voorbereiding, 2 workshop van ieder 4 uur
 • Vorm: workshop
 • Vervolg: zet een pilot op en check in het Klantvizier of dit het gewenste effect oplevert. Kies tegen de tijd dat dit proces op rolletjes loopt een nieuwe case uit het Klantvizier. Er is altijd ruimte voor verbetering.

 

 

Uit de praktijk

Ook interessant