Flatloket

In gesprek met huurders over hun woning en buurt.

‘Ik heb goede buren waar ik op kan rekenen als het nodig is. Wel heb ik last van tocht. En die lamp op de hoek van de flat is ook al maanden kapot.’ Met het Flatloket horen we de verhalen rechtstreeks van de bewoners zelf. Het helpt om meer en nieuwe inzichten te krijgen in wat er exact leeft en speelt in hun wijk en complex.

Je vangt af en toe signalen op vanuit huurders dat het niet helemaal lekker loopt in hun flat. Of in eerder onderzoek geven huurders onvoldoendes op bepaalde thema’s. Maar je kunt niet precies duiden waar het probleem exact zit. Het Flatloket geeft je dit inzicht. Huurders geven gedetailleerde informatie over thema’s zoals woonplezier, verduurzamen, veiligheid, netheid en sociale cohesie.

Wat levert het op?

  • Nieuwe, onbekende inzichten vanuit bewoners over hun wijk en complex
  • Goed beeld van waar het thuisgevoel of de leefbaarheid onder druk staat.
  • Inzicht in onderlinge relaties tussen huurders.
  • Input om gerichte verbeterplannen te kunnen maken voor complex en wijk.
  • Verdieping op resultaten van kwantitatief onderzoek, bijvoorbeeld het KWH-Woonbelevingsonderzoek.
  • Huurders voelen zich serieus genomen, doordat echt met ze in gesprek wordt gegaan.

Over het onderzoek

  • Vindt op locatie plaats voor bewoners van een specifiek complex
  • Volledig afgestemd op specifieke vraag van de corporatie
  • Leden krijgen korting

 

Uit de praktijk

Ook interessant