Onderzoek: inzicht in woonbeleving

Hoe waarderen huurders van Woonstichting Langedijk woning en buurt?

01-06-2023

Wat vinden huurders van Woonstichting Langedijk van hun woning en van hun buurt? Om hier inzicht in te krijgen voerden we het onderzoek Woonbeleving uit. Welke inzichten heeft het ze gegeven? En hoe zetten ze de resultaten uit het onderzoek in? We vroegen het Tim van Ruiten, directeur bij Woonstichting Langedijk.

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?
In 2019 hebben we voor het eerst een Woonbelevingsonderzoek gehouden. Om ontwikkelingen in beeld te krijgen willen we dit onderzoek iedere vier jaar herhalen. We gebruiken nu het onderzoek om onze portefeuillestrategie in te vullen.

Jullie hebben dit onderzoek in 2019 ook uit laten voeren. Welke verschillen zie je in de resultaten ten opzichte het eerste onderzoek?
We zien vooral dat de uitkomsten nu veel overeenkomsten hebben met de uitkomsten van 2019. Belangrijkste verschil is dat waardering voor de isolatie van de woning achteruit is gegaan. Als we naar de uitkomsten van de diverse complexen kijken zien we verschillen in het oordeel over de buurt en de ervaren overlast.

Wat gaf het onderzoek voor inzichten?
De lagere waardering van de isolatie onderstreept het belang om bij verdere aanpak van de woningen het gesprek aan te gaan met de bewoners. Naast het terugdringen van het energieverbruik en de energierekening is het ervaren wooncomfort van groot belang om tot effectieve verduurzaming te komen. Het onderzoek laat ook zien dat we onze zichtbaarheid in de wijk kunnen verbeteren.

Welke inzichten hebben jullie het meest verrast?
Belangrijk dat in het onderzoek ook voldoende ‘open vragen’ zijn meegenomen. De antwoorden bieden veel extra inzicht om de uitkomsten van het onderzoek te beoordelen. Soms kunnen we direct actie ondernemen. Bijvoorbeeld bij een antwoord als  “Eenduidige communicatie. Nu kan het zijn dat de buurvrouw iets wel krijgt en ik niet of andersom. En als je een andere medewerker spreekt kan de afspraak anders zijn”.  Dat geeft al direct concrete input voor het optimaliseren van onze communicatie.

Hoe gaan jullie de resultaten in zetten?
We gebruiken de resultaten onder meer voor onze portefeuillestrategie en complexplannen. Minstens zo belangrijk vinden we het om de resultaten met bewoners te bespreken, zoals onlangs met onze huurdersraad.