Aan de slag

Onderzoek geeft inzicht. Wij helpen corporaties om vanuit dit inzicht verder te ontwikkelen naar een klantgerichte organisatie. Door klantprocessen zo optimaal mogelijk in te richten. Of door het huurdersbewustzijn van de corporatie te vergroten. We bieden je hiervoor praktische, laagdrempelige workshops en programma's. 

Uit de praktijk