5 meest gestelde vragen rondom privacy en onderzoek

28 januari: Dag van de privacy

28-01-2021

28 januari staat in het teken van de Europese Dag van de Privacy, ook wel bekend als Dataprotectiedag. Deze dag is in 2007 in het leven geroepen door de Raad van Europa, en bedoeld om het gebruik en de beveiliging van persoonsgegevens door organisaties extra onder de aandacht te brengen. We hebben dit jaar te maken met een speciale editie, want het is precies veertig jaar geleden dat het Dataprotectieverdrag werd ondertekend. Dit verdrag legde de basis voor de Europese privacybescherming, uiteindelijk resulterend in de AVG. Een mooi moment dus, om stil te staan bij de bescherming van persoonsgegevens. Ook in relatie tot het uitvoeren van onderzoek. 

Sinds het ingaan van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is er ook bij het uitvoeren van onderzoek veel aandacht voor het veilig omgaan met persoonsgegevens. Uiteraard geheel terecht. Het is echter best een lastig onderwerp waar we vaak vragen over krijgen. Daarom zetten we de 5 meest gestelde vragen met antwoorden hieronder voor je op een rij:

  1. Mogen corporaties gegevens van hun huurders gebruiken voor het doen van onderzoek?

Ja, corporaties mogen gegevens van huurders gebruiken voor het doen van onderzoek. Voor corporaties is het belangrijk de mening van de huurders te weten om beter in te kunnen spelen op hun wensen en behoeften. Een veel gebruikte manier om deze wensen en behoeften in kaart te brengen is het doen van marktonderzoek.

  1. Moeten corporaties huurders informeren over het gebruik van hun gegevens voor het onderzoek?

Nee, corporaties zijn wettelijk niet verplicht om huurders te informeren over het gebruik van hun gegevens voor het doen van onderzoek, zolang het gaat om statistisch (markt)onderzoek, waarbij de resultaten anoniem worden gerapporteerd, mits een huurder ondubbelzinnig toestemming geeft om zijn gegevens en antwoorden te delen.

  1. Wat kunnen corporaties doen als een huurder aangeeft dat hij niet aan het onderzoek wil meedoen?

Wil een huurder niet deelnemen aan het onderzoek dan kan hij dat de corporatie laten weten en blokkeert de corporatie of KWH de gegevens van deze huurder voor deelname aan het onderzoek via het portaal Mijn KWH.

Wil een huurder niet meewerken aan telefonisch onderzoek dan kan hij zich registreren in het MOA-onderzoekfilter (https://onderzoekfilter.nl/). Let op: het Bel-me-niet register geldt niet voor onderzoek.

  1. Kan een huurder volgens de wet bezwaar maken tegen het gebruik maken van zijn gegevens voor het onderzoek?

Wettelijk gezien kan een huurder wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden bezwaar maken. De huurder moet dan aantonen wat die bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn en de corporatie moet dan een belangenafwegingen maken. In de praktijk wordt in principe ieder bezwaar gehonoreerd.

  1. Is een verwerkersovereenkomst tussen de corporatie en KWH verplicht?

Ja, een verwerkersovereenkomst is een wettelijke verplichting omdat de corporatie als Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens, gegevens verstrekt aan KWH voor het doen van onderzoek in opdracht van en voor de corporatie. Hierdoor wordt het onderzoeksbureau (KWH) een Verwerker in de zin van de AVG.

Meer vragen en antwoorden en uitgebreidere informatie over dit onderwerp vind je hier op onze website.