Wat vinden huurders van duurzaamheid?

Inzichten en tips voor verduurzamen samen met huurders

25-06-2019

In 2018 voerden we een onderzoek uit naar duurzaamheid onder huurders. Ruim 10.000 huurders van 75 corporaties gaven hun mening over dit thema. Opvallend: maar liefst 15% van de huurders gaf in ons onderzoek aan wel eens moeite te hebben met het betalen van de energierekening. Dat gaat om 360.000 huishoudens. 

Het CBS berekende onlangs dat de energierekening voor een gemiddeld gezin 334 euro hoger uit gaat vallen in 2019. Wat betekent dit voor de groep huurders die in 2018 al aangaf hun energierekening niet meer te kunnen betalen? Hoeveel gezinnen zitten straks in de kou? De urgentie voor verduurzaming van woningen en het stimuleren van duurzaam gedrag om de woonlasten betaalbaar te houden, lijkt dus alleen maar groter te worden. 

In deze uitgave zoomen we verder in op de resultaten van het onderzoek. Ook hebben we aandacht voor een aantal cases uit de praktijk; hoe gaan corporaties om met duurzaamheid in relatie tot hun huurders? En we hebben aandacht voor het onderwerp gedragsverandering; wat is nodig om duurzaam gedrag onder huurders te stimuleren?