Magazine Verduurzamen als wijkkracht

14-10-2021

 Zowel duurzaamheid als leefbaarheid staan de komende jaren hoog op de agenda bij corporaties. Woningen moeten naar label B en richting aardgasvrij. Als je toch bezig bent in de wijk, kun je dan niet tegelijk stilstaan bij de leefbaarheid van die wijk? Zijn er slimme koppelingen mogelijk tussen verduurzamen en de aanpak van problemen rondom leefbaarheid? Vanuit een mooi en veelzijdig programma stonden we op 30 september tijdens de KWH-Bestuurdersbijeenkomst stil bij de kansen én de dilemma's die hierbij komen kijken. We maakten een magazine met daarin onder andere aandacht voor de thema’s die tijdens de bijeenkomst aan bod kwamen. 

Wat je onder andere leest in het magazine:

  • Professor Derk Loorbach over de corporatie als sociale motor voor radicale transitie
  • Wiebo Lamain, senior onderzoeker duurzaam gedrag aan de Hanze Hogeschool, over aansluiten bij de waarden van huurders.
  • Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg, geeft 7 lessen uit de praktijk als het gaat om combineren van duurzaamheid en leefbaarheid
  • Thijs van Mierlo, directeur LSA Bewoners, over hoe je verder komt met de bewoners samen
  • Hoe in de Rotterdamse wijk BospolderTussendijken forse stappen gezet worden om bewoners te laten meeprofiteren van de energietransitie.

    Naar het magazine: