Aedes en KWH intensiveren samenwerking

Overeenkomst partnerschap getekend

08-06-2023

Aedes en KWH gaan meer samenwerken op het gebied van sectorontwikkeling en kennisuitwisseling. Met deze strategische samenwerking willen Aedes en KWH binnen verschillende thema’s hun krachten bundelen en daarmee nog meer van betekenis zijn voor de sector. In de partnerschapovereenkomst die zij vandaag tekenden, zijn de afspraken rondom het partnerschap vastgelegd.

KWH en Aedes zijn allebei een vereniging met woningcorporaties als leden. Beiden hebben ze als taak die te ondersteunen, in verbinding te brengen, te professionaliseren, te faciliteren, en inspiratie te bieden. Daarin vinden ze elkaar en vullen ze elkaar aan: KWH brengt het huurders- en onderzoeksperspectief in, Aedes het brede sectorniveau. Door activiteiten te bundelen, vergroten zij de impact van hun ambities.

Goed moment voor partnerschap
Dit partnerschap komt op een goed moment, aldus Susanne Stouten, directeur-bestuurder van KWH: ‘De sector staat voor forse uitdagingen. Door deze samenwerking kunnen we meerwaarde bieden aan onze activiteiten, en zo aan onze leden en de sector. Samen komen we verder en zorgen we ervoor dat zowel de verhuurders- als het huurdersperspectief belicht wordt op de relevante thema’s van nu.’

Ook vanuit Aedes is dit een logisch moment voor een partnerschap. Willem de Vreeze, directeur bij Aedes: ‘We werken al jaren naar volle tevredenheid samen met KWH in de Aedes-benchmark en we breiden deze samenwerking graag uit, zodat het huurdersperspectief nadrukkelijk ruimte krijgt in onze activiteiten. Met dit partnerschap benutten we elkaars kennis en ervaring om voor de woningcorporaties en huurders meer impact te maken.’ 

Brede samenwerking
Binnen het partnerschap slaan Aedes en KWH op een aantal gebieden de handen ineen. Zo zetten de 2 sectorpartijen zich in rondom het kennisprogramma gezond en veilig wonen, trekken zij samen op binnen het thema leefbaarheid en kijken ze waar hun onderzoeksagenda’s op elkaar kan aansluiten.