Mitros: woonbeleving huurders in beeld

20-01-2022

Wat vinden huurders van hun woning en van hun woonomgeving? Mitros vroeg het haar huurders in 2018 met het onderzoek Woonbeleving. In 2021 voerden we dit onderzoek opnieuw uit voor de Utrechtse corporatie. Het onderzoek geeft niet alleen inzicht in de woonbeleving op totaalniveau. Door op relevante punten op de 17 grotere wijken in te zoomen, wordt ook duidelijk in welke wijken huurders tevreden zijn over hun woning en woonomgeving en waar het prettig wonen het meest onder druk staat. Vier vragen aan Saskia Ramsodit-Gowricharn, Wijkconsulent bij Mitros, over het hoe & waarom van dit onderzoek.

1. Jullie hebben dit onderzoek eerder in 2018 gedaan, waarom opnieuw dit onderzoek?

Het laatste woonbelevingsonderzoek naar de kwaliteit van de woning en de woonomgeving is eind 2018 door KWH uitgevoerd. Afgesproken is dat iedere 2½  à 3 jaar een woonbelevingsonderzoek wordt uitgevoerd om op deze manier het effect van verbeteracties goed in beeld te hebben en waar nodig nieuwe acties uit te zetten. Om het effect van de verbeteracties goed in kaart te brengen, is de vragenlijst van 2018 als uitgangspunt gebruikt.

2. Welke inzichten heeft het onderzoek jullie opgeleverd?

We zien hoe de complexen nu scoren ten opzichte van 2018, en of hier verandering is of juist een aanpak nodig is. Het staaft vaak ons eigen beeld van wijken/buurten (niet altijd) met dat van hoe de huurders het beleven. Soms zijn onze aannames over wat nodig is of gewenst niet hetzelfde als wat onze huurders aangeven.

3. Welke verschillen zie je in de resultaten ten opzichte het eerste onderzoek?

Op Mitros als geheel waren de verschillen tussen 2018 en 2021 klein. Hoe verder je afdaalt van wijk, naar buurt, tot complexniveau, hoe beter de verschillen zichtbaar worden. Na 3 jaar kan het zijn dat je prioriteiten verlegd omdat aanpak wel of juist niet heeft geholpen.

Daarbij vergelijken we de resultaten met het gemiddelde van Mitros. Helaas scoren niet alle projecten boven het gemiddelde van Mitros als we kijken naar Prettig Wonen (7), Woning Algemeen (6,9), Woning kwaliteit (6,4) en de buurt (7).

4. Hoe gaan jullie de resultaten uit dit onderzoek inzetten?

De resultaten van het woonbelevingsonderzoek worden gebruikt om plannen te maken om de woonbeleving te verbeteren. We gebruiken het voor wijkvisies, leefbaarheids- en investeringsprojecten. De resultaten zijn visueel verwerkt in Vastgoedinformatieportaal (VIP) en interactieve factsheets, zodat ze bruikbaar en inzichtelijk zijn voor geheel Mitros.

Ook interessant