Meedoen en meebeslissen centraal in beleid Woonopmaat

Onderzoek betrokkenheid bewoners

04-11-2021

Huurdersbetrokkenheid staat hoog op de agenda van Woonopmaat. Er is veel aandacht voor het meedoen en meebeslissen in het beleid en bij de activiteiten van de Noord-Hollandse corporatie. Om hier goed invulling aan te kunnen geven, vindt Woonopmaat het belangrijk om bij haar huurders op te halen hoe zij naar dit thema kijken. Wat verstaan zij onder huurdersbetrokkenheid en willen zij betrokken worden? En zo ja, op welke manier dan? Om hier inzicht in te krijgen, voerden zij een onderzoek uit op dit thema. Met Guus van der Meijden, Programmamanager bij Woonopmaat, bekijken we welke inzichten ze dit heeft gebracht. Én hoe ze deze doorvertalen naar de praktijk.

‘Wat ons direct opviel, was dat huurders veel breder kijken naar een begrip als betrokkenheid, dan dat wij dat vanuit Woonopmaat doen. Vanuit ons gezien is dit vooral gericht op meedoen en meebeslissen. Dat huurders invloed hebben op wat we willen en doen. Wat hen betreft gaat het ook over goed en tijdig informeren, belangstelling tonen en met hén meedenken op bijvoorbeeld thema’s als sloop, onderhoud, of zaken in hun eigen buurt. Wat we hierbij overigens zien is dat de mate van betrokkenheid sterk beïnvloed wordt door het contact dat men heeft in de buurt, en hoe lang men ergens woont.

Grote groep huurders wil meedenken
Wat ook opviel, was dat er nog een behoorlijk potentieel is; Een aanzienlijke groep huurders (43%) wil misschien meedenken en -praten met Woonopmaat. Dit is met name afhankelijk van de tijdsinvestering die het vraagt en wat hun bijdrage precies in zal houden. Het informeren van huurders over de manieren waarop zij bij kunnen dragen en welke tijdsinvestering daarbij wordt gevraagd, is dus belangrijk. Thema’s waar ze dan met name over willen meepraten, zijn woningbouw, -renovatie en –sloop. Wanneer we meer kijken op buurt- en complexniveau dan willen huurders vooral bijdragen aan het doorgeven van klachten en het organiseren van activiteiten. Maar ook hier willen ze niet te veel tijd aan besteden.

Meer zichtbaar en aanspreekbaar
De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in het meer zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de wijk. Dat doen we bijvoorbeeld door veel meer de wijk in te gaan (met de Woonopmaat caravan!) en met mensen het gesprek aan te gaan. Hierdoor halen we veel ideeën op. Ook is er een inloopspreekuur en zetten we de wijkbudgetten iets anders in; waar we deze voorheen meer richtten op de activiteiten van bewonerscommissies, zetten we deze nu ook in voor individuele huurders. Dat kan gaan om geld, maar ook om de inzet van medewerkers. En we zien ook het effect hiervan. Huurders weten ons steeds beter te vinden.

Stijging betrokkenheid
En ook vanuit het onderzoek, zien we inmiddels een lichte stijging voor wat betreft betrokkenheid richting Woonopmaat en de buurt. Daarbij zie ik ook dat we als organisatie meer open staan voor betrokkenheid van huurders en ons er bewuster van zijn wat we kunnen doen. We ontwikkelen en experimenteren hierop verder. En door dit onderzoek iedere twee jaar te herhalen, houden we goed in de gaten hoe huurders dit waarderen en naar dit thema kijken.’

Ook interessant