Verduurzamen

Corporaties hebben een grote opgave in het verduurzamen van hun woningen. Om dit goed te laten slagen, is het betrekken van huurders cruciaal. Maar hoe doe je dat? Wat willen huurders, wat vinden zij belangrijk? Wij helpen je deze vragen te beantwoorden. Dat doen we binnen iedere fase van verduurzamen.

1. Visiefase

Wij helpen je om het huurdersperspectief actiever te betrekken binnen plannen rondom verduurzaming. Met onderzoek krijg je helder in welke complexen verduurzaming het meest nodig is vanuit de huurders gezien. Dat kan met een Woonbelevingsonderzoek of een onderzoek op maat. Door deze inzichten te combineren met gegevens als bijvoorbeeld bouwjaar of energielabel, ontstaat een goed beeld van waar kansen liggen. Ook is onderzoek mogelijk waarbij we meer inzoomen op hoe huurders betrokken willen worden, en welke rol ze van hun corporatie vragen.

2. Voorbereiding

We kunnen je helpen om inzicht te krijgen in wat speelt op complexniveau; wat is volgens de huurders waar nodig en met welke prioriteit? En Flatloket of een Posteronderzoek zijn hierbij goede methodes. Ook de betrokkenheid van huurders is in deze fase belangrijk. We kunnen op verschillende manieren met huurders in gesprek gaan om op te halen hoe huurders betrokken willen worden en wat hun verwachtingen zijn. Een Luisterpanel past hier bijvoorbeeld goed bij. 

3. Uitvoering

Van het installeren van mechanische ventilatie, tot het aanbrengen van isolatie in de woningen. Het kunnen behoorlijk ingrijpende werkzaamheden zijn voor huurders. Daarom helpen we je met het monitoren van hoe huurders de uitvoering ervaren. Hoe gaat de communicatie, ervaren ze overlast, en loopt alles volgens planning? We geven je inzicht in waar het goed gaat en waar het volgens huurders beter kan. De vragenlijst Groot onderhoud binnen het Huurdersonderzoek geeft je dit inzicht.

4. Woonfase

We helpen je om inzicht te krijgen in hoe huurders hun verduurzaamde woning ervaren. Is hun wooncomfort verbeterd, kunnen ze optimaal profiteren van de maatregelen? Of zie je dat er toch nog open eindjes zijn en is meer nazorg nodig? Juist ook in deze woonfase is aandacht voor de verduurzaming van belang! We halen input op door middel van bijvoorbeeld een Thuisgesprek, of door een onderzoek op maat.

 

Publicaties

Agenda

Updates