Zien we elkaar in de regio?

Samenwerkingen in beeld

04-11-2021

Corporaties bundelen steeds meer hun krachten rondom verschillende lokale, regionale opgaves. Denk aan oplossingen rondom woonruimteverdeling, duurzaamheidsopgaves, gezamenlijke inkoop of gezamenlijk onderzoek. Vanuit KWH faciliteren we corporaties graag op dit regionale niveau. Bijvoorbeeld met regionale benchlearning, onderzoeken op specifieke thema’s, of het leveren van een bijdrage aan regionale bijeenkomsten. Een eerste stap die wij hierbij hebben gezet, is het in beeld brengen van welke netwerken er eigenlijk allemaal zijn. We maakten hiervan dit praktische, interactieve overzicht. Toegankelijk voor iedereen die hier meer inzicht in wil. Een volgende stap is om samen met onze leden de mogelijkheden te inventariseren. Zien we elkaar straks in de regio?

Ga naar de interactieve kaart: