Sociale participatie

Corporaties werken hard aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. Naast verduurzamen, betaalbaarheid en het vergroten van de woningvoorraad, is het één van de belangrijkste thema’s voor de komende periode. Hierbij is de inzet van huurders nodig om een wijk prettig en leefbaar te maken en te houden. Sociale participatie dus. Hoe betrek je jouw huurders op een goede, eigentijdse manier, die aansluit bij wat zij willen? Wij onderzoeken het voor je.

Huurdersbetrokkenheid vanuit huurders gezien
In verbinding staan, de huurder centraal, de huurder betrekken bij onze keuzes... Het zijn mooie beloftes die terug komen in strategische plannen van corporaties. Huurdersbetrokkenheid is een thema dat dan ook bij veel corporaties hoog op de agenda staat. Maar vaak blijkt de invulling ervan lastig. Het onderzoek Huurdersbetrokkenheid helpt bij het optimaliseren van huurdersbetrokkenheid met oog voor wensen en behoeftes van de huurders.

Publicaties

Agenda

Updates