Imago-onderzoek: huurders positiever over hun corporatie

Klantvriendelijkheid meest genoemde kenmerk

04-03-2021

Een ruime meerderheid van de huurders heeft een positief beeld van hun corporatie. Ten opzichte van 2017 is het aantal positieve huurders zelfs gestegen. Verder lijkt aangepaste dienstverlening door de Coronacrisis nauwelijks effect te hebben op de huurderswaardering. Dat blijkt uit imago-onderzoek dat we uitvoerden onder 4319 huurders van 19 woningcorporaties.

Welk beeld hebben huurders van hun corporatie? Hoe kijken zij naar de corporatiesector in het geheel? En welke kenmerken vinden zij het beste bij hun corporatie passen? In ons imago-onderzoek legden we deze vragen voor aan 4319 huurders van 19 woningcorporaties én vergeleken we de resultaten met die uit 2017.

Positiever dan in 2017
Uit het imago-onderzoek blijkt dat het merendeel van de huurders een positief beeld heeft van hun corporatie. Ten opzichte van 2017 is het aantal positieve huurders zelfs gestegen van 55% naar 62%. De coronacrisis en de daarbij behorende aangepaste dienstverlening lijken nauwelijks een effect te hebben gehad op het algemene beeld. Twee derde van de huurders geeft namelijk aan dat zij niet anders zijn gaan kijken naar hun corporatie naar aanleiding van hoe zij is omgegaan met de coronacrisis.  

Sectorbeeld minder negatief
Naast het beeld van hun eigen corporatie, zijn huurders ook gevraagd naar hun beeld van de algehele corporatiesector. Dit blijkt echter lastiger om een mening over te vormen. Alhoewel huurders in vergelijking met 2017 minder vaak aangeven een negatief beeld te hebben van de sector (9% versus 14%), betekent dit niet automatisch dat het beeld positiever is geworden. Ruim vier op de tien huurders geven namelijk aan dat zij het niet weten of er geen mening over hebben, in 2017 was dit nog een derde.

Corporaties het vaakst herkend op klantvriendelijkheid
In de Top-5 van kenmerken die huurders het beste vinden passen bij hun corporatie staat klantvriendelijk met stip op één. Alhoewel dit in 2017 ook het geval was, is het aandeel huurders dat hun corporatie beschrijft als klantvriendelijk iets gegroeid van 49% naar 55%. Op de tweede plaats staat ‘komt afspraken na’, ruim een derde van de huurders vindt dit woord bij hun corporatie passen. Wanneer huurders expliciet worden gevraagd of de corporatie haar afspraken nakomt, is 64% het hier mee eens, in 2017 was dit nog 56%.

Op plaats drie en vier volgen, net als in 2017, toegankelijk en behulpzaam. Bijna driekwart van de huurders is dan ook van mening dat zij hun corporatie gemakkelijk kunnen bereiken als zij haar nodig hebben. Een vijfde vindt echter dat de corporatie niet met hen meedenkt en oplossingen biedt.

Op de vijfde plaats zien we voor het eerst een verschil tussen de twee metingen. Waar in 2017 ‘traag’ de Top-5 afsloot, is dat nu het woord ‘betrouwbaar’. Ruim de helft van de huurders (55%) is dan ook van mening dat hun corporatie eerlijk is en doet wat ze moet doen, in 2017 lag dit aandeel iets lager op 47%.

De woorden die het minst vaak worden geassocieerd met corporaties zijn, net als in 2017, vernieuwend, risico nemend en warm: slechts twee tot drie procent van de huurders vond deze woorden passen bij hun corporatie.  

Top 5 kenmerken: