Leerlijn Het onbehagen te lijf

Leerlijn voor bestuurders uit het publieke domein

05|07|2024
Diverse plaatsen

Burgers tegenover politiek, wappies tegenover wokies, haves tegenover have nots: de tegenstellingen tussen verschillende groepen in onze samenleving lijken steeds sterker en luidruchtiger te worden. Burgers voelen zich te weinig gehoord en herkennen zich te weinig in plannen of besluiten. Het onbehagen in de maatschappij neemt toe: een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt anno 2024 dat het de verkeerde kant op gaat in ons land.

Na een succesvolle, eerdere editie start het Corporatiehuis in juli 2024 met de tweede editie van de leerlijn ‘Het onbehagen te lijf’. In deze leerlijn duik je als bestuurder van een woningcorporatie, zorg-/welzijnsinstelling of andere publieke organisatie diep in de wereld van maatschappelijke onrust, tweedeling en polarisatie. Grote thema's die we vanuit verschillende perspectieven analyseren. En steeds vertalen naar de betekenis voor de opgaven en werkwijze van je organisatie. En naar jou zelf, als bestuurder daarvan.

Een leerlijn die tijd en ruimte biedt voor verdieping en verrijking rond maatschappelijke onrust, tweedeling en polarisatie. En voor reflectie op je eigen ervaringen, zoektochten en dilemma's daarbij als bestuurder. Natuurlijk gevoed door deskundige, originele en inspirerende gasten vanuit wetenschap, bedrijfsleven en het maatschappelijke domein.

Zoek je inzicht, inspiratie en handelingsperspectief bij het "te lijf gaan" van maatschappelijke onrust, tweedeling en polarisatie? Wil je dat doen met een divers samengestelde groep bestuurders uit het maatschappelijk domein? En ben je bereid je eigen ongemak en onbehagen op te zoeken? Dan is deze leerlijn echt iets voor jou!

In deze flyer lees je alle informatie over het programma. Deelname levert 22 PE-punten op.

Wil je meer informatie over deze leerlijn? Neem dan contact op met Christa Uithol (06-21582665, christa.uithol@hetcorporatiehuis.nl) of Perry Boomsluiter, (06-51977108, perry.boomsluiter@hetcorporatiehuis.nl), beiden programmamanagers bij het Corporatiehuis.

Deze Leerlijn wordt georganiseerd vanuit het Corporatiehuis.

Aanstaande bijeenkomsten