Over KWH

Samen bouwen aan prettig wonen

Voor en door corporaties
KWH is hét landelijke kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties. Lidmaatschap van KWH betekent lid zijn van een vereniging die tussen de corporaties staat. Het lidmaatschap omvat een breed palet aan onderzoeken en activiteiten waarmee
corporaties kunnen werken aan prettig wonen voor hun huurders. Leden krijgen toegang tot de beste huurdersonderzoeken en tot een uitgebreid netwerk om samen kennis te ontwikkelen en te delen.

In 1,5 minuut uitgelegd wat KWH voor corporaties betekent:

Drijfveer
Onze drijfveer is om corporaties te helpen in de beweging. Onze betrokkenheid bij corporaties kenmerkt zich door structurele, intensieve contacten. Wij zijn hierbij sparring-partners die naast de corporatie gaan staan en ze ondersteunen. Wij hebben een klantgerichte houding, stellen ons voelbaar responsief op en richten onze energie op de kwalitatieve waarde die we toevoegen aan corporaties. Waar nodig brengen we corporaties samen op hun gezamenlijke vraagstukken. KWH is geen belangenbehartiger richting de politiek. KWH heeft geen winstoogmerk, eventueel overtollige middelen worden ingezet voor stimulering van innovatie.

Gezaghebbend
Het transparant maken van de beleving van de huurder doen we met behulp van heldere uitgangspunten en standaarden die corporaties en huurders samen binnen KWH hebben ontwikkeld. We laten alle resultaten toetsen door de Commissie
Kwaliteitsverklaringen (CKV). Dat maakt dat de deelnemers aan onze onderzoeken beschikken over onderzoeksresultaten die gezaghebbend zijn. KWH bewaakt en actualiseert deze standaarden met zorg, zodat prestaties onderling vergelijkbaar blijven en zowel voor corporaties als voor huurders echt betekenis hebben.