100 dagen KWH

15-12-2022

Hoe waardevol een frisse, open en onbevangen blik is, bleek wel weer in mijn eerste 100 dagen bij KWH als nieuwe bestuurder. Luisteren, observeren, vragen stellen en heel veel mensen spreken. Ik heb mooie, nieuwe, en ook verrassende inzichten opgedaan. Wat is mij het meest bijgebleven vanuit deze 100 dagen? 

Waardevolle gesprekken
Het was ontzettend waardevol om alle beelden, ervaringen en ideeën van onze leden mee te krijgen. Over de vraagstukken van vandaag, maar ook de uitdagingen voor de toekomst. De mooie initiatieven. Ambities om te groeien naar klantgerichte organisaties, en de dilemma’s en vraagstukken die dat oplevert, en de ideeën hoe KWH daarbij zo optimaal mogelijk kan ondersteunen. Ook kijk ik terug op inspirerende gesprekken met partners en sectorpartijen waarbij we in gesprek gingen over onze ambities en hoe wij deze nog beter op elkaar kunnen afstemmen zodat we samen nog meer impact kunnen maken. In deze 100 dagen verwelkomen we ook onze nieuwe partner ABF. Met ABF zitten we momenteel volop in de ontwikkeling van een nieuw online rapportagetool: het KWH-Klantvizier. Je leest er meer over verderop in deze nieuwsbrief.

Vereniging met ambitie
In deze 100 dagen heb ik ook een goed beeld gekregen van hoe KWH met een rijkheid aan onderzoeken, workshops en het bieden van inspiratie, corporaties faciliteert in de beweging naar klantgerichte organisaties. Ik zie een vereniging met ambitie. Een vereniging die al bijna 30 jaar tussen de corporaties staat en daardoor goed weet wat er leeft en speelt. En daardoor ook zoveel kan betekenen als het gaat om het delen van die kennis, het benutten van de onderzoeksdata en het leggen van verbindingen tussen corporaties.

Vernieuwing en innovatie
We timmeren aan de weg om corporaties zo goed mogelijk te ondersteunen in het realiseren van hun ambities. En daar zetten we volgend jaar ook weer optimaal op in. We blijven daarvoor om ons heen kijken, nieuwe technologieën toepassen en zo optimaal mogelijk gebruik maken van de vernieuwingen en innovaties die er voorhanden zijn. Dus ook volgend jaar gaan we vol aan de slag met nieuwe ideeën.

Ik kijk er naar uit om zo met elkaar te blijven werken aan daar waar het uiteindelijk om gaat: een fijn thuis voor huurders!

Susanne Stouten
directeur-bestuurder KWH