Het systeem kraakt en piept

7 vrouwen uit de corporatiesector over de werking van participatie en de behoefte aan gemeenschapsgericht beleid

08-03-2024

Op deze Internationale Vrouwendag laten zeven inspirerende vrouwen uit de volkshuisvestingsector hun stem horen. In een eerlijk gesprek delen zij inzichten over de werking van participatie en de behoefte aan gemeenschapsgericht beleid.

Susanne Stouten, onze directeur-bestuurder, vertelt in dit gesprek onder andere over de aansluiting tussen de wereld van beleidsmakers en die van huurders. ‘Het gaat erom dat je stil staat bij de vraag: ben je een vraag of proces aan het afhandelen of wil je écht iemand helpen? Dus: luister naar huurders, ga het gesprek aan en haal de leefwereld naar binnen.’

Het is een mooi interview geworden met vrouwen die allen vanuit hun eigen rol en organisatie dagelijks aan de slag zijn om huurders en woningzoekenden dat fijne thuis te bieden!

Benieuwd naar het volledige gesprek? Je leest het hier.