Welzijn in de missie van de corporatie?

01-06-2023

Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest over onderwerpen als polarisatie, toenemende kloof tussen arm en rijk, de druk op de veerkracht van wijken. Over onderzoeken die aantonen dat mensen met een laag inkomen ongezonder en korter leven, hun kinderen die minder kansen hebben. Alarmerende en schrijnende berichten.

Stenen én mensen
Als antwoord daarop hebben een aantal initiatiefnemers uit onze sector een pamflet ‘Stenen én mensen’ geschreven en in maart van dit jaar gepubliceerd. De schrijvers pleiten ervoor om welzijn en gezondheid weer terug te brengen in de missie van de corporatie. Hun pleidooi raakt de bedoeling van het werk van corporaties. Omdat het in dit pamflet over huurders gaat, en het een onderwerp is dat op dit moment speelt in onze sector, vind ik het interessant om het thema en de discussie daarover te volgen. Om die reden koppelden we onze jaarlijkse bestuurdersbijeenkomst aan dit thema.

Welzijn in de missie van de corporatie?
Hoe denken onze leden over het thema en hoe zien zij hun rol hierin? Het leverde een levendige discussie op. En de uitkomst? Een aantal belangrijke inzichten op een rij: het merendeel van de aanwezigen is van mening dat welzijn in de missie van de corporatie hoort (zoals dat ooit bij oprichting ook het doel was), dat corporaties daar ook doelen op mogen durven te formuleren (ook al kun je deze niet alleen realiseren) en dat er behoefte is aan inzicht over hoe huurders hun welzijn ervaren. En daar ligt natuurlijk een haakje naar ons werk en onze ‘bedoeling’. Onze puzzel voor de komende periode is dan ook om te kijken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het thema en aan de behoefte aan inzicht. Leuk om ons daarover te buigen!

Onze rol
En dat is ook hoe ik het graag zou zien: de rol van KWH is en blijft ook in de toekomst om actuele en maatschappelijke thema’s te volgen en te adresseren. Daar is welzijn er één van, maar ook bijvoorbeeld een thema als ‘woningzoekenden’ of ‘nieuwbouw’. Om vervolgens te kijken en onszelf te bevragen of we het gesprek en de beweging verder kunnen helpen door ons onderzoek, door inzichten en analyses. En om zo samen verder te komen!

Susanne Stouten
directeur-bestuurder KWH