Waardering huurders over 2018

05 april 2019

De afgelopen weken werd het eindresultaat van de KWH-huurdersonderzoeken over 2018 bekend gemaakt. Corporaties waarvan de huurders tevreden waren over de dienstverlening van hun corporatie, ontvingen het keurmerk KWH-Huurlabel. De onafhankelijke Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) beoordeelde hiervoor de onderzoeksresultaten van alle leden van KWH die in 2018 hun kwaliteit van dienstverlening hebben laten onderzoeken volgens de uitgangspunten van het keurmerk.

Leren en verbeteren centraal
Onze onderzoeken maken inzichtelijk hoe huurders de dienstverlening van hun corporatie waarderen. Meer dan 100.000 huurders geven jaarlijks hun mening binnen onze onderzoeken. Het keurmerk KWH-Huurlabel laat zien dat de corporatie haar dienstverlening goed op orde heeft en de huurders hierover tevreden zijn. Toch moet het behalen van het keurmerk geen doel op zich zijn. Antoinette van der Linden, adjunct-directeur KWH, legt uit: ‘Corporaties kunnen met dit keurmerk aan hun huurders en andere belanghouders laten zien dat ze de huurder centraal zetten in hun dienstverlening. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar wel benadrukken wij altijd dat het keurmerk behalen geen doel op zich moet zijn. Het gaat om het leren en verbeteren vanuit de resultaten van dit onderzoek. Door constant te monitoren en bij te sturen waar nodig, kan de corporatie haar dienstverlening naar een hoger niveau brengen en de service aan haar huurders verbeteren.’  

Ook inzicht in de waardering van jullie huurders? Naast het huurdersonderzoek volgens de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel bieden we uiteenlopende huurdersonderzoeken aan die passen bij de specifieke vraagstukken van jouw corporatie. Kijk hier wat de mogelijkheden zijn.