Stap in de leefwereld van bewoners

27-06-2024

De zomer is officieel begonnen. En gelukkig daarmee ook het mooie weer. Met de zomer en de vakantie in het vooruitzicht een mooi moment om interessante lees- & luistertips te delen. Tijdens de bestuurdersbijeenkomst die we afgelopen mei organiseerden, hebben we een mooi lijstje opgehaald. Want elkaar inspireren is één van de drijvers van KWH. Samen aan de slag om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, oplossingen te bedenken, ideeën, kennis en ervaring uit te wisselen om zo samen een stapje verder te komen. De formule is redelijk simpel, maar o zo succesvol. Denk aan de Benchlearningsessies: vanuit de data met elkaar in gesprek, om zo elkaar te inspireren met goede voorbeelden, het verder uitdenken van dilemma’s en ga zo maar door.

Om die reden hebben we de jaarlijkse bestuurdersbijeenkomst ook zo ingericht: de drie pijlers van KWH stonden centraal: inzicht door het delen van nieuwe analyses vanuit de onderzoeken, inspiratie door het delen van interessante lees- en luistertips, en impact door met elkaar in gesprek te gaan over het in beweging krijgen van onze organisaties.

De rode draad uit veel van de tips? Stap in de leefwereld van de bewoners, de huurders. Gevoed door de ontwikkelingen om ons heen, getriggerd door de uitslagen van de Nationale en Europese verkiezingen en geïnspireerd door auteurs die een kijkje geven in deze leefwereld en ons daarbij ook een spiegel voorhouden. Eén van de meest genoemde auteurs is Tim ‘S Jongers. Na zijn boek Beledigende broccoli heeft hij nu een nieuw boek uitgebracht: Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Hierin laat hij zien dat je problemen en armoede pas kunt oplossen als je anders leert kijken. Dat sluit mooi aan bij onze boodschap; luister, kijk en verdiep je in de leefwereld van de ander.

De rest van de tips vind je in de zomernieuwsbrief. Net als de aankondiging van alles wat in het najaar op de agenda staat. Zo organiseren we leerlijn klantgerichtheid, de jaarlijkse bootcamp, een aantal online meet & learns en starten we met webinars waarin we met elkaar doorpraten over het thema bewonersgericht werken: vanuit theorie gekoppeld met onze data en inhakend op de vragen die wij veel krijgen van corporaties, gaan we met elkaar en met jullie graag het gesprek aan.

Dus meld je aan en doe mee! En hopelijk zien we je op een van de bijeenkomsten in het najaar. Voor nu veel plezier met de tips en op naar een fijne zomer!

Susanne Stouten
directeur-bestuurder