Governance

Wij streven ernaar dat onze corporate governance overeenkomt met de wetgeving, rechtspraak en codes of best practices. Helderheid speelt een bepalende rol in goed bestuur van een onderneming. Hier vindt u daarom informatie over ons corporate governance beleid.

Vereniging KWH

KWH is een coöperatieve vereniging en heeft woningcorporaties als leden. Woningcorporaties die lid worden van de vereniging ‘verplichten’ zich om onderzoek onder hun huurders uit te laten voeren. De leden keuren het beleid van KWH op hoofdlijnen goed.

KWH staat onder leiding van een directeur-bestuurder. Een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de wijze waarop het beleid wordt vorm gegeven.

Daarnaast kent KWH een Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV), die bevoegd is het keurmerk KWH-Huurlabel toe te kennen, te verlengen, te onthouden of in te trekken. De CKV is onafhankelijk en bestaat uit leden die niet werkzaam zijn bij KWH of bij een woningcorporatie en die beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting, zakelijke dienstverlening en de wetenschap.

Link naar Governance KWH
Link naar Overzicht afwijkingen van Governancecode Wcp.
Link naar Governancecode Woningcorporaties


Raad van Commissarissen

KWH heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie leden.

 • Hedy van den Berk (voorzitter)
 • Anita van der Wal
 • Ron van der Jagt

Profiel Raad van Commissarissen


Beleid en verantwoording

Onderstaande documenten zijn interactieve pdf's. Voor de beste weergave op een smartphone of tablet gebruikt u de Acrobat Reader van Adobe. U kunt deze hier downloaden: https://itunes.apple.com/nl/app/adobe-acrobat-reader-pdfs/id469337564?mt=8

Strategische koers 2016-2020:

Jaarplan 2019:Jaarverslag 2017:

Bekijk hier de populaire versie van het jaarverslag 2017


Statuten en reglementen

Statuten vereniging KWH
Commissie Kwaliteitsverklaringen
 

 

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk
 • Naam: Mw. drs. H.J. van den Berk 
 • Geboortedatum: 06 oktober 1962
 • Functie: voorzitter RvC
 • Benoeming: 1 juli 2014
 • Lopende termijn: Tot en met 30 juni 2022, niet herbenoembaar 
 • Beroep: Directeur-bestuurder Havensteder 
 • Relevante nevenfuncties: vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting MEE Zuid-Holland Noord, voorzitter van de Stichting Tech You en bestuurslid Stichting Vrienden van het Maasstad Ziekenhuis.
 

Anita van der Wal

Anita van der Wal
 • Naam: Mw. mr. drs. A. Th. van der Wal 
 • Geboortedatum: 7 december 1964
 • Functie: Lid RvC
 • Benoeming: 1 februari 2017
 • Lopende termijn: Tot en met 31 januari 2021, herbenoembaar 
 • Beroep: Directeur Move to Change en Quatrospect BV
 • Relevante nevenfuncties: lid commissie PE Toezichthouders corporaties, lid RvT ROC ID College, lid RvT Wilde Ganzen

Ron van der Jagt

Ron van der Jagt
 • Naam: Dhr. A.R.J. van der Jagt
 • Geboortedatum: 25 februari 1965
 • Functie: Lid RvC
 • Benoeming: 3 mei 2017
 • Lopende termijn: Tot en met 2 mei 2021, herbenoembaar 
 • Beroep: algemeen directeur Le Champion
 • Relevante nevenfuncties: erelid en oud-voorzitter Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals