Governance

Wij streven ernaar dat onze corporate governance overeenkomt met de wetgeving, rechtspraak en codes of best practices. Helderheid speelt een bepalende rol in goed bestuur van een onderneming. 

Vereniging KWH

KWH is een coöperatieve vereniging en heeft woningcorporaties als leden. Woningcorporaties die lid worden van de vereniging laten onderzoek onder hun huurders uitvoeren. De leden keuren het beleid van KWH op hoofdlijnen goed.

KWH staat onder leiding van een directeur-bestuurder. Een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de wijze waarop het beleid wordt vorm gegeven.

Daarnaast kent KWH een Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV), die bevoegd is het keurmerk KWH-Huurlabel toe te kennen, te verlengen, te onthouden of in te trekken. De CKV is onafhankelijk en bestaat uit leden die niet werkzaam zijn bij KWH of bij een woningcorporatie en die beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting, zakelijke dienstverlening en de wetenschap.
KWH onderschrijft de Governance Code voor woningcorporaties:


Raad van Commissarissen

KWH heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie leden.

Naam : mevrouw drs. Hedy van den Berk 
Geboortedatum : 6 oktober 1962
Functie : Voorzitter 
Benoeming : 1 juli 2014
Lopende termijn : Tot en met 30 juni 2022, niet hernoembaar
Honorering : € 12.000,- per jaar*
Beroep : Bestuurder Havensteder
Relevante nevenfuncties : lid raad van toezicht Xtra zorg- en welzijn (Haaglanden), voorzitter financiële commissie.

Naam : Dhr. Ron van der Jagt
Geboortedatum : 25 februari 1965
Functie : Lid
Benoeming : 3 mei 2017
Lopende termijn : Tot en met 2 mei 2021, herbenoembaar
Honorering : € 8.000,- per jaar*
Beroep : algemeen directeur Le Champion
Relevante nevenfuncties : erelid en oud-voorzitter Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Lid Raad van Toezicht bij Rotterdam Festivals / Rotterdams Uitbureau.

Naam : Mw. mr. drs. Anita van der Wal
Geboortedatum : 7 december 1964
Functie : Lid
Benoeming : 1 februari 2017
Lopende termijn : Tot en met 31 januari 2021, herbenoembaar
Honorering : € 8.000,- per jaar*
Beroep : Directeur QuatroSpect bv
Relevante nevenfuncties : toezichthouder MBO Rijnland, lid van RvT Wilde Ganzen.

*Honorering is inclusief onkostenvergoeding

Profiel Raad van Commissarissen

 

Beleid en verantwoording

Jaarplan 2020

Jaarverslag 2019

Strategische koers 2016-2020

 

Statuten en reglementen

Statuten vereniging KWH

Reglement Commissie Kwaliteitsverklaringen