Privacy- en kwaliteitsbeleid

We stellen hoge eisen aan ons kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagementsysteem. We conformeren ons aan de normen van ISO 9001 en zijn sinds 2010 ISO-gecertificeerd. Daarnaast voldoen we aan alle wetgeving en richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op het gebied van bescherming persoonsgegevens en databeveiliging. Ook onze partnerorganisaties die betrokken zijn bij onze onderzoeken voldoen hieraan. Daarnaast zijn onze partners DESAN en ABF ook ISO 20252 en 27001-gecertificeerd.

ISO-certificering
Jaarlijks worden alle onderdelen van ons kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagementsysteem extern beoordeeld. Ook voeren we ieder jaar interne audits uit. Onze kwaliteitsverklaring vind je hier

Veilig gebruik persoonsgegevens
Wij maken bij onze huurdersonderzoeken gebruik van persoonsgegevens. Corporaties die bij ons onderzoek doen kunnen ervan uitgaan dat hun huurdersgegevens bij ons in goede handen zijn. We voldoen aan de wetgeving volgens de AVG. In dit document lees je de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over privacy en onderzoek.

Lid van Data&Insights Network 
KWH is lid van het Data&Insights Network (voorheen MOA). Dit is het netwerk en kenniscentrum voor data, analytics en insights. De D&IN heeft als doel de kwaliteit van onderzoek in de breedste zin van het woord te bevorderen, ontwikkelen en stimuleren. Daarnaast behartigt het de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van onderzoek.

Fair Data
Het voor de consument moeilijk om snel en gemakkelijk onderscheid te maken tussen een organisatie die op een transparante en ethische wijze met de persoonlijke gegevens van de consument om wil gaan en een organisatie die dat niet doet. Daarom ontwikkelde de MOA het keurmerk Fair Data. Organisaties kunnen met dit keurmerk laten zien dat zij transparant en ethisch met data om gaan. Het Fair Data keurmerk is een branchekeurmerk dat alleen gebruikt mag worden door marketing, insights en analytics organisaties die lid zijn van de MOA. Het voeren van dit keurmerk geeft aan dat zij werken volgens de tien basisprincipes van de Fair Data gedragsregels voor marktonderzoek en analytics.