Diepgaand inzicht in reparatieproces

'De service scan brengt op een heldere, overzichtelijke en eenvoudige wijze het proces in kaart. Het gaf ons inzicht in de knelpunten en verbeteringen in het reparatieproces.' 

Michiel Sluijsmans, Manager wonen en vastgoed

Waarom kozen jullie voor een Service scan?
‘Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij samen met onze ketenpartners in het dagelijks onderhoud diepgaand inzicht willen in de knelpunten en verbeteringen in het reparatieproces. De methodiek van een service scan nodigt op een laagdrempelige en actieve manier uit om mee te doen bij de uitwerking.’

Wat vind je van de methodiek?
‘De methodiek brengt op een heldere, overzichtelijke en eenvoudige wijze het proces in kaart. Het gaat dieper dan een normale procesanalyse omdat ook gekeken wordt welke systemen, beleid en procedures van de betrokken partijen meespelen in het proces. Dit is zeer waardevol, omdat we constateerden dat ook daar knelpunten zaten die op een overzichtelijke wijze op tafel komen. Het mooie van de methodiek is dat ook op een prettige wijze afspraken gemaakt worden over de aanpak en het stellen van prioriteiten op basis van een open gesprek waarbij de diverse belangen van partijen ook op tafel komen en zorgvuldig afgewogen worden.’

Welke inzichten heeft het jullie gebracht?
‘We hebben geconstateerd dat een aantal knelpunten betrekking hadden op de dienstverlening tussen de ketenpartners en de bedrijven die voor hen werken. Het zat bijvoorbeeld vooral in de werkwijzen die in de dagelijkse praktijk niet goed aansloten en het gebruik van verschillende systemen die niet goed of helemaal niet op elkaar aansloten. Verder heeft de scan ons als corporatie het inzicht gegeven dat onze goedkeuringsprocedures op momenten haaks staan op de snelheid en efficiency die wij willen realiseren in het dagelijks onderhoud. Hier ligt voor ons een prachtig verbeterpunt.’

Hoe gaan jullie aan de slag met deze inzichten?
‘We hebben de verbeterpunten samen gegroepeerd en geprioriteerd. Sommige punten kunnen snel en eenvoudig gerealiseerd worden, anderen kosten meer tijd. Met de ketenpartners zetten we deze punten in een verbeterprogramma voor de korte en middellange termijn. De voortgang wordt periodiek gemonitord en maakt onderdeel uit van het overleg dat wij maandelijks met de ketenpartners hebben. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we snel acteren als dat nodig is.’

Welke corporaties raad je een service scan aan?
‘Ik denk dat de methodiek voor iedere corporatie interessant kan zijn om meer inzicht te krijgen in de processen. Het is een mooi instrument om samen het gesprek hierover te voeren, de kennis van elkaar te bundelen en goed te benutten.’