Samen door het proces

Het is mooi om samen met de diverse betrokken partijen, zowel van aannemers als van GroenWest, het proces door te nemen. Het heeft de dialoog over verbeteringen geopend en er zijn verbeteracties uit gevolgd.

Robin Hamer, Teammanager KCC en Incasso bij GroenWest

Waarom de keuze voor een service blauwdruk workshop?
Wij werken met verschillende aannemers. GroenWest heeft RGS (resultaatgericht samenwerken) omarmd en verwacht van de aannemers dat de RGS-systematiek wordt gehanteerd. In de praktijk blijkt dit lastig. De overdrachtsmomenten verlopen niet altijd goed. Door met elkaar het gesprek te voeren wilden we dit verbeteren.

Wat heeft het jullie voor inzichten gebracht?
Het is mooi om samen met de diverse betrokken partijen, zowel van aannemers als van GroenWest, het proces door te nemen. Het heeft de dialoog over verbeteringen geopend en er zijn verbeteracties uit gevolgd.

Hoe gaan jullie de inzichten inzetten?
We zetten voornamelijk in op de stappen die de onderlinge samenwerking en communicatie verbeteren.

Voor welke corporaties raad je een service blauwdruk workshop aan?
Voor corporaties die met verschillende partijen samenwerken in het proces en voor corporaties waarbij bijvoorbeeld de samenwerking met de eigen technische dienst stroef loopt