Aanmelden onderzoek Vidomes

Wat vindt u belangrijk in uw woonomgeving? Wat vindt u van uw woning? En wanneer woont u fijn?  Daar is Vidomes erg benieuwd naar. Daarom houdt Vidomes regelmatig een enquête onder bewoners. De laatste enquête is in 2020 uitgevoerd. Hieruit bleek dat bewoners van de Pauwhof het complex een onvoldoende geven. Vidomes wil dit verbeteren. Daarom gaat zij graag met u in gesprek. Om van u te horen hoe u hier over denkt. Deze gesprekken voert zij ook met andere bewoners van de Pauwhof om zo goed te weten wat u en andere bewoners belangrijk vinden. Mogen wij een uitgebreid gesprek met u voeren?  

Meer informatie over dit gesprek vindt u in de mail die u heeft ontvangen.

U kunt zich met het formulier hiernaast aanmelden voor deelname.