Wat vinden huurders van hun woning en buurt?

Resultaten sectoronderzoek Thuis

Ruim 15.000 huurders van 61 KWH-leden gaven hun mening over het thema thuis in ons sectoronderzoek. Het onderzoek is inmiddels afgerond, de resultaten zijn bekend. Eind mei verschijnt het sectorrapport met daarin alle resultaten, tot die tijd delen we alvast regelmatig wat interessante uitkomsten.

In de vorige twee factsheets zijn we ingegaan op in welke mate huurders zich thuis voelen en voor wie zij een rol zien weggelegd als het gaat om je thuis te voelen. Deze week: wat zeggen huurders over de woning en buurt. Vinden zij dat ze hun woning naar eigen wens kunnen aanpassen en voelen ze zich veilig in hun woning? Staan buurtbewoners voor elkaar klaar en hebben ze voldoende contact met buurtbewoners? Iets meer dan de helft geeft aan dat ze de woning naar eigen smaak en wensen kunnen aanpassen (54%). Wat betreft het veilig voelen in de eigen woning geeft het merendeel aan dat ze zich veilig voelen (74%). Als het gaat om buurtbewoners zijn twee op de vijf huurders van mening dat buurtbewoners voor elkaar klaar staan (40%). Er is echter een behoorlijke groep huurders die dit niet zo ervaart (17%). Vijf op de tien huurders geven aan dat ze voldoende contact hebben met mensen in hun buurt (54%). In onderstaande graphic de resultaten:

Over het Sectoronderzoek Thuis
Een fijn huis in een prettige omgeving. Waar je je thuis voelt. Dat is belangrijk voor veel mensen. Zeker in deze tijd waar we door de Coronacrisis veel tijd thuis doorbrengen. Voelen huurders zich thuis in hun woning en buurt? Waar wordt dit door bepaald en zien zij hierbij een rol voor hun corporatie? Dat is wat wij onderzochten in het sectoronderzoek. Het onderzoek geeft beteke­nis aan het begrip thuis en geeft inzicht in de rol die huurders zien voor hun corporatie om zich thuis te laten voelen. Via een korte online vragenlijst hebben we huurders bevraagd over thema’s als de woning, de buurt en wat de corporatie eventueel kan doen om het thuisgevoel te verbeteren.

Sectorrapport ontvangen?
Alle deelnemende corporaties ontvangen in april de belangrijkste resultaten van hun eigen huurders in een factsheet. Daarnaast is er voor geïnteresseerde deelnemende corporaties ook een uitgebreider rapportage beschikbaar. Het algemene sectorrapport verschijnt in mei 2020. 

Meer inzicht in de woonbeleving van jullie huurders?
Met dit sectoronderzoek Thuis geven we een beeld van hoe huurders zich thuis voelen en wat dit bepaalt. Wil je als corporatie meer concreet inzicht in hoe jullie huurders de woning en de buurt ervaren? Ons onderzoek Woonbeleving geeft je dit inzicht. Dit onderzoek levert het volgende op:

  • Inzicht in verbeterpunten van de woning en woonomgeving
  • Het gericht en onderbouwd opstellen van programma’s voor investeringen in onderhoud, renovatie en/of leefbaarheid.
  • Inzicht in verschillen in woonbeleving per wijk/complex.
  • Verdieping op het onderdeel ‘kwaliteit van de woning’ in de Aedes benchmark
  • Het vergelijken van de resultaten met die van andere corporaties en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie over dit onderzoek:

Ook interessant