Huurdersbetrokkenheid. Wat als we het huurders vragen?

Huurdersbetrokkenheid is een thema dat  al jaren hoog op de agenda in de sector staat. Net als de vraag hoe je huurders meer, anders, of beter zou kunnen betrekken. Het blijft een lastig vraagstuk waar veel corporatie mee worstelen. Maar wat vindt de huurder er eigenlijk van? Hoe ziet hij zijn eigen betrokkenheid?  

Huurdersbetrokkenheid, waar hebben we het dan eigenlijk over? 
Huurdersbetrokkenheid; wat is dat eigenlijk? Binnen corporaties zelf bestaan daar verschillende beelden over. Bij de ene corporatie gaat het dan om betrokkenheid op organisatieniveau. Meedenken over (beleids)keuzes bijvoorbeeld. Bij de volgende gaat het over betrokkenheid op complex/buurtniveau. Denk aan het organiseren van een buurtfeest. Daarnaast is nog een duidelijk verschil te zien in formele (HBV, bewonerscommissies) en informele, niet georganiseerde (een huurder die een aanvraag doet voor een bankje in de hal van het complex).
En wat vinden we van een huurder die zijn mening geeft via een onderzoek? Is deze huurder betrokken? En valt dit dan ook onder huurdersbetrokkenheid? Of een huurder die mee doet aan een klantenpanel en een avond meepraat over een bepaald thema? Want als dit ook huurdersbetrokkenheid is, dan zijn er opeens veel meer betrokken huurders! 
 
‘Ik lees het bewonersblad, dus ben betrokken’
In onderzoek dat wij in 2018 uitvoerden, geeft 17% van de huurders aan betrokken te zijn bij hun corporatie. Vragen we naar hoe zij dan betrokken zijn, dan zitten daar een aantal opvallende antwoorden tussen. Niet alleen het feit dat ze betrokken zijn bij een HBV, bewonerscommissie of digitaal panel. Maar ook “Ik ben huurder, dus ik ben betrokken”. Of: “Ik lees het bewonersblad”, “Ik bezoek regelmatig de website” en “Ik deel graag mijn mening over de corporatie”. Een hele andere invalshoek dus dan de definitie die corporaties vaak geven aan huurdersbetrokkenheid. Staat huurdersbetrokkenheid bij jullie ook hoog op de agenda, wees je hier dan van bewust. Het beeld van de corporatie, is zeker niet altijd hetzelfde als dat van je huurders.  


 
Huurder wil best meer betrokken zijn 
Veel gehoorde kritiek is dat betrokkenheid van een grote groep huurders er niet is. Is dit terecht? Willen huurders niet betrokken zijn? Een grote groep (18%) die nu nog niet betrokken is, geeft aan hier wel voor open te staan. Deelname aan een digitale bewoners- of klantpanel (17%) of discussiegroep (10%) is dan de meest genoemde vorm.
 
Tips voor stimuleren van betrokkenheid
Een deel van de huurders wil dus meer betrokken worden. Maar hoe kan een corporatie dit stimuleren? We vroegen het ook aan huurders. Zij gaven hierbij drie tips:

  1. Maak duidelijk wat voor invloed ik als huurder heb. Denk er bijvoorbeeld eens aan om de resultaten van een huurdersonderzoek terug te koppelen aan je huurders. Het laat zien dat je hun mening serieus neemt en er echt iets mee doet.
  2. Maak duidelijk wat het doel is en waarvoor mijn betrokkenheid nodig is. Is een inspraakavond bijvoorbeeld ook echt een inspraakavond of is het bedoeld om alleen te informeren? Laat weten wat huurders kunnen verwachten en laat zien wat er uiteindelijk met de input is gebeurd.
  3. Maak het leuk om betrokken te zijn. Zorg dat het laagdrempelig is en geen verplichting is waar ze jarenlang aan vast zitten. Maak het aantrekkelijk door het bijvoorbeeld een eenmalige inspanning te laten zijn. Huurders willen vaak best een avond meedenken (denk bijvoorbeeld in de vorm van een Luisterpanel).