Huurdersbetrokkenheid start met de basis op orde

Resultaten sectoronderzoek Sociale Participatie

Doen wat je moet doen. Afspraken nakomen. Als een corporatie dit op orde heeft, voelen huurders zich meer betrokken bij hun corporatie én bij hun buurt. Dit is één van de uitkomsten uit ons sectoronderzoek Sociale Participatie. Zo’n 11.000 huurders van 71 KWH-leden gaven hun mening over dit thema. Het onderzoek is inmiddels afgerond, de resultaten zijn bekend. Op 29 september lanceren we het sectorrapport tijdens onze Inspiratiesessie Huurdersbetrokkenheid, wat werkt (niet)?

Van de huurders die deelnamen aan het onderzoek, geeft 61% aan zich betrokken voelt bij hun complex, straat of buurt. 1 op de 8 huurders voelt zich ‘helemaal niet betrokken’ bij de buurt. De betrokkenheid bij de corporatie ligt wat lager: op 42%. 1 op de 5 huurders voelt zich ‘helemaal niet betrokken’ bij de corporatie. Wat opvallend is, is dat de betrokkenheid stijgt naarmate de dienstverlening beter op orde is.


 

Sterk verband dienstverlening en huurdersbetrokkenheid
Wanneer corporaties, volgens hun huurders, hun afspraken goed nakomen en de goede dingen doen, ligt de huurdersbetrokkenheid duidelijk hoger. De basis op orde dus. Dit verband is vooral sterk als het gaat om de betrokkenheid die huurders hebben bij hun corporatie. Bij betrokkenheid bij de buurt ligt het basisniveau van betrokkenheid hoger, maar ook hier is de samenhang onmiskenbaar. In de figuren hieronder is het goed zichtbaar. Door als corporatie te investeren in een goede dienstverlening, is het dus mogelijk om meer ruimte te creëren voor huurdersbetrokkenheid. Hiermee leg je de basis. De volgende stap is om die ruimte te benutten en concrete invulling te geven aan huurdersbetrokkenheid.

Over het Sectoronderzoek Sociale Participatie
Goed wonen in een leefbare wijk, dat wensen we iedere huurder toe. Corporaties hebben hier een belangrijke rol in, maar de betrokkenheid van huurders zelf is in deze opgave cruciaal. Hoe kunnen we hen in beweging krijgen? Sociale participatie staat bij veel corporaties hoog op de agenda. Maar hoe kijken huurders hier tegenaan? Wanneer voelen zij zich betrokken bij hun buurt? Zouden zij zelf iets willen bijdragen, en hoe dan? Welke barrières spelen er een rol? Ervaren huurders betrokkenheid bij en vanuit hun corporatie? Via een korte online vragenlijst hebben wij huurders hierover bevraagd. De resultaten geven corporaties inzicht in de beleving  van hun huurders en waar de kansen liggen om (informele) huurdersparticipatie in buurten en wijken aan te jagen.

Meer weten?
Alle deelnemende corporaties hebben in juli de belangrijkste resultaten van hun eigen huurders ontvangen in een factsheet. Daarnaast is er voor geïnteresseerde deelnemende corporaties ook een uitgebreide individuele rapportage beschikbaar. Nog niet aangevraagd? Dat kan nog steeds: vul hier het formulier in.

Het sectorrapport met alle resultaten lanceren we tijdens onze Inspiratiesessie ‘Huurdersbetrokkenheid, wat werkt (niet)?’ op donderdag 29 september. Naast de onderzoeksresultaten, zoomen we tijdens deze sessie ook in op een aantal inspirerende praktijkcases en delen we ervaringen met elkaar; wat werkt bij het betrekken van huurders? Meer informatie over deze bijeenkomst en de mogelijkheid om je aan te melden vind je hier.

Aansluitend aan de Inspiratiesessie publiceren we het sectorrapport op onze website.