Betere prestaties, grotere uitdagingen

Aedes-benchmark 2019

De Aedes-benchmark laat ieder jaar zien hoe woningcorporaties het doen. Geen scorebord om te bepalen wie het best is, maar om te kunnen vergelijken en om van elkaar te leren. Dit jaar, de zesde editie, namen meer corporaties deel dan ooit. Een mooi resultaat! Daaruit blijkt dat corporaties nog steeds willen leren van elkaar. Dat is én blijft een belangrijke manier om te verbeteren.

Huurders geven een 7,6 en 1 op de 7 huurhuishoudens vertegenwoordigd
Huurders geven de dienstverlening van hun woningcorporatie gemiddeld een 7,6. Dat is het hoogste cijfer sinds de eerste editie in 2014. Het rapportcijfer steeg de laatste 5 jaar steeds. Ruim 355.000 huurders deden dit jaar mee aan het Huurdersoordeel. Eén op de zeven huishoudens in een corporatiewoning in Nederland gaf haar oordeel over de dienstverlening van de corporatie. En huurders hebben deze dienstverlening weer hoger gewaardeerd. En dat is goed, want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.

Partnerschap Aedes-benchmark verlengd
De komende 3 jaar blijft KWH partner in de Aedes-benchmark. De samenwerking is onlangs verlengd. Meer over onze rol in de Aedes-benchmark lees je hier.

Meer over de Aedes-benchmark 2019 en de brancherapportage vind je op de website van Aedes.

 

 

Ook interessant