Privacy persoonsgegevens

Wij maken bij onze huurdersonderzoeken gebruik van persoonsgegevens. Corporaties die bij ons onderzoek doen kunnen ervan uitgaan dat hun huurdersgegevens bij ons in goede handen zijn. We voldoen aan de wetgeving volgens de AVG. In dit document lees je de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over privacy en onderzoek.

Lid van MOA en ISO-gecertificeerd
KWH is lid van MOA en sinds 2010 ISO-gecertificeerd. 
MOA is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met onderzoek. De MOA heeft als doel de kwaliteit van onderzoek in de breedste zin van het woord te bevorderen, ontwikkelen en stimuleren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van onderzoek.
In 2019 hebben we de hercertificering voor ISO behaald,. 

Fair Data
Het voor de consument moeilijk om snel en gemakkelijk onderscheid te maken tussen een organisatie die op een transparante en ethische wijze met de persoonlijke gegevens van de consument om wil gaan en een organisatie die dat niet doet. Daarom ontwikkelde de MOA het keurmerk Fair Data. Organisaties kunnen met dit keurmerk laten zien dat zij transparant en ethisch met data om gaan. Het Fair Data keurmerk is een branchekeurmerk dat alleen gebruikt mag worden door marketing, insights en analytics organisaties die lid zijn van de MOA. Het voeren van dit keurmerk geeft aan dat zij werken volgens de tien basisprincipes van de Fair Data gedragsregels voor marktonderzoek en analytics.