Privacy persoonsgegevens

Wij maken bij onze huurdersonderzoeken gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk en zijn op dit gebied al jaren koploper. Uiteraard voldoen wij aan de nieuwe wetgeving volgens de AVG. Daarnaast zijn wij lid van de MOA en ISO-gecertificeerd. Corporaties die bij ons onderzoek doen kunnen ervan uitgaan dat hun huurdersgegevens bij ons in goede handen zijn.

AVG: Algemene verordening gegegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf dat moment dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG geeft personen meer rechten en organisaties meer verplichtingen. 

Voor onze onderzoeken gebruiken we persoonsgegevens die we van corporaties ontvangen. Daarbij handelden we al strikt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zo hebben alle leden een door een gespecialiseerde jurist opgestelde bewerkersovereenkomst van ons ontvangen die volledig aansluit bij onze werkzaamheden voor corporaties. In de afgelopen periode hebben we onze processen zo aangescherpt dat we ook volgens de AVG werken. Verwerkingen van persoonsgegevens die wij voor corporaties uitvoeren, voldoen hiermee volledig aan de AVG. 

Ook bij onze partnerorganisatie DESAN is er continu aandacht voor databeveiliging en kwaliteit. DESAN voldoet aan de strengste normen en ISO-certificering. Zij zijn als een van de weinige onderzoeksbureaus voor zowel ISO 27001 als 20252 gecertificeerd. Ook de externe datacenterlocaties waar DESAN gebruik van maakt voor de digitale dataverzameling zijn gecertificeerd voor ISO 27001.

Lid van MOA, center for Information Based Decision Making & Marketing Research
KWH is bedrijfslid van de MOA, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. Wij zijn lid omdat we de doelstelling van de MOA onderschrijven. Het onderstreept dat we de gedragsregels van het vakgebied naleven en dat we garant staan voor gedegen onderzoek.

MOA is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek. De MOA heeft als doel de kwaliteit van onderzoek in de breedste zin van het woord te bevorderen, ontwikkelen en stimuleren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van digital analytics, marketing research en opinie- en beleidsonderzoek. 

Fair Data
Het voor de consument moeilijk om snel en gemakkelijk onderscheid te maken tussen een organisatie die op een transparante en ethische wijze met de persoonlijk data van de consument om wil gaan en een organisatie die dat niet doet. Daarom ontwikkelde de MOA het keurmerk Fair Data. Organisaties kunnen met dit keurmerk laten zien dat zij transparant en ethisch met data om gaan. Het Fair Data keurmerk is een branchekeurmerk dat alleen gebruikt mag worden door marketing, insights en analytics organisaties die lid zijn van de MOA. Het voeren van dit keurmerk geeft aan dat zij werken volgens de tien basisprincipes van de Fair Data gedragsregels voor marktonderzoek en analytics.

 

FAQ Onderzoek en privacy

Welke regels gelden bij het gebruik van huurdersgegevens voor onderzoek met het oog op bescherming van persoonsgegevens? We hebben een aantal vragen en antwoorden voor u op een rij gezet:

Vragen en antwoorden onderzoek en gegevensbescherming.