Gerichte keuzes maken

'Wooncompagnie wil inzicht hebben waar de leefbaarheid en woonbeleving onder druk staat en waar niet. En wat daar de onderliggende redenen voor zijn. Op basis van de uitkomsten kunnen wij gerichtere acties uitzetten en keuzes maken waar wij ons geld gaan uitgeven en waar nog niet.'

Angelo van Rijn, Gebiedsregisseur over het Woonbelevingsonderzoek

Wooncompagnie heeft een Woonbelevingsonderzoek uit laten voeren. Waarom de keuze voor dit onderzoek?
Wooncompagnie heeft dit onderzoek laten uitvoeren omdat wij meer en beter inzicht willen hebben in de woonbeleving van onze huurders. Een van de doelstellingen is dat wij willen bijdragen aan een “aangenaam woonklimaat” voor onze huurders. Daar zijn we dagelijks hartstikke druk mee met onze buurtteams en andere collega’s.
Wooncompagnie wil inzicht hebben waar de leefbaarheid en woonbeleving onder druk staat en waar niet. En wat daar de onderliggende redenen voor zijn. Op basis van de uitkomsten kunnen wij gerichtere acties uitzetten en keuzes maken waar wij ons geld gaan uitgeven en waar nog niet.

Welke inzichten heeft het onderzoek jullie opgeleverd?
Wij hebben recent het onderzoek laten uitvoeren en zitten nog midden de analyses van de uitkomsten. Dus gedetailleerde inzichten hebben we nog niet. Wel inzichten op hoofdlijn.

Hoe zetten jullie de resultaten van dit onderzoek in?
Wij gaan de resultaten op verschillende manieren gebruiken. Intern gaan we ze gebruiken om per wijk/ buurt een plan van aanpak te maken. Het buurtteam uit het betreffende gebied heeft hierin intern het initiatief en zal hierbij collega’s uit diverse afdelingen binnen de organisatie betrekken. Maar we gaan de uitkomsten ook gebruiken voor onze gebiedsvisies, meerjarenonderhoudsbegroting, vaststellen leefbaarheidsbudget, etc.
Extern gebruiken we de resultaten voor jaarschijven en prestatieafspraken met de gemeente en huurdersorganisaties. Ook gaan we op verzoek bij diverse gemeenten cijfers presenteren. Zo gaan we bijvoorbeeld langs bij de gemeente Schagen binnenkort, omdat zij eerdaags met een nieuwe woonvisie aan de slag gaan. Daarnaast gaan we uitslagen uiteraard (dit is natuurlijk de belangrijkste) ook bespreken met huurders, huurdersorganisaties, dorpsraden etc.