Sociale Verhuurders Haaglanden

Wij zijn al langer bezig om zelf te meten, maar waren niet altijd gelukkig met de manier waarop dit werd uitgevoerd. Daarom hebben wij nu gebruik gemaakt van de mogelijkheden die KWH biedt om een goed en gedegen onderzoek neer te zetten. Van waaruit we verder kunnen bouwen.

Sociale Verhuurders Haaglanden heeft vorig jaar een onderzoek onder woningzoekenden uit laten voeren. Waarom de keuze voor dit onderzoek?
Wij zijn al langer bezig om zelf te meten, maar waren niet altijd gelukkig met de manier waarop dit werd uitgevoerd. Daarom hebben wij nu gebruik gemaakt van de mogelijkheden die KWH biedt om een goed en gedegen onderzoek neer te zetten. Van waaruit we verder kunnen bouwen.

Welke inzichten heeft het onderzoek jullie opgeleverd?
Het kan op een aantal fronten beter. Zowel de informatievoorziening naar de woningzoekenden voorafgaand en tijdens de aanbieding van een woning als de informatievoorziening tijdens de zoektocht naar een woning.

Hoe zetten jullie de resultaten van dit onderzoek in?
De resultaten zijn gebruikt om het project Klantvisie te starten waarbij is gekeken hoe de klant zo goed mogelijk wordt geholpen in de zoektocht naar een andere woning. De resultaten hiervan zijn nu uitgewerkt en worden in 4 hoofdthema’s verder vorm gegeven. Verder kijken we ook samen met KWH naar een meer periodieke vorm van meten, zodat we hier beter op kunnen acteren.