Ervaringen woonproject Majella?

Deze leuke en activerende manier van onderzoek doen werkte erg goed en leverde een rijke schat aan inzichten op.

In het Majella project werken woningcorporatie Portaal en stichting De Tussenvoorziening samen om oud-daklozen een nieuwe kans op een toekomst te geven. Bijzonder is dat zij in een portiekflat wonen samen met huurders zonder die achtergrond. Van deze groep wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan het project, door bijvoorbeeld maatje te zijn of deel te nemen aan een activiteitencommissie. Het project won eerder de innovatieprijs de i-Opener.

Om erachter te komen hoe de verschillende bewoners over het project dachten en hoe zij de toekomst van het project voor zich zien, voerden wij een onderzoek uit onder de bewoners. Verschillende creatieve methoden werden hierbij ingezet, op zoek naar die diep verborgen kennis en emoties.

Uitvoering
Om de deelnemers van het onderzoek voor te bereiden op hun interview kregen alle deelnemers een pakket thuisgestuurd, met opdrachten en knutselmaterialen. De opdrachten richtten zich op een aantal onderwerpen die voor het onderzoek interessant waren, zoals wat men belangrijk vond, de sociale contacten, het Majella project en de verwachtingen voor de toekomst. Deze opdrachten lieten de deelnemers vast nadenken over de onderwerpen die we wilden behandelen. Bovendien werden ze ingezet als opwarmer voor het gesprek.

Vanwege de mogelijke gevoelige gesprekken werd gekozen het onderzoek uit te voeren door middel van persoonlijke interviews bij de mensen thuis.

Resultaten
Deze leuke en activerende manier van onderzoek doen werkte erg goed en leverde een rijke schat aan inzichten op. De resultaten van het onderzoek werden samengevat in een rapport en gepresenteerd aan de bewonersvereniging van Majella. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp kunnen niet te veel inzichten worden gedeeld, behalve dat het toch heel lastig bleek om iedereen in het complex mee te laten doen. Maar dat de bewoners voor wie het wel baat had, erg blij waren met het project.