Inzicht in kwaliteit wijkbeheer

Dit onderzoek geeft Havensteder concrete handvatten om het wijkbeheer nog beter in te zetten voor de missie van Havensteder om goed te luisteren en te communiceren met haar bewoners.

Ervaren huurders dat de wijkbeheerders goed bereikbaar en benaderbaar zijn, dat er goed geluisterd wordt en dat afspraken worden nagekomen? Deze vraag stond centraal in het onderzoek naar het wijkbeheer dat we voor Havensteder uitvoerden. Huurders van Havensteder ontvingen hierover een vragenlijst. Uniek aan dit onderzoek was dat ook de wijkbeheerders aan het woord kwamen.

Ervaringen wijkbeheerders inzichtelijk
In een gesprek met een groep van tien wijkbeheerders haalden we ook hun verhaal op. Hoe ervaren zij hun werk, tegen welke obstakels lopen ze aan en waar zien zij verbetermogelijkheden? Voor een groot deel hanteerden we voor het gesprek met de wijkbeheerders dezelfde vragen als voor de huurders. We vroegen huurders bijvoorbeeld of zij de wijkbeheerder kennen en welk belang ze daaraan hechten. Aan de wijkbeheerders vroegen we of zij ‘hun’ huurders kennen en hoe belangrijk zij dat vinden. Door in dit onderzoek de vraag vanuit 2 kanten te belichten, krijg je meer diepgang in het onderzoek, krijg je een goed beeld waar de overeenkomsten en verschillen zitten tussen de beleving van huurders en de beleving van de wijkbeheerders en herkennen de wijkbeheerders zichzelf ook in de uitkomsten.

Dit onderzoek geeft Havensteder concrete handvatten om het wijkbeheer nog beter in te zetten voor de missie van Havensteder om goed te luisteren en te communiceren met haar bewoners.