In gesprek met huurders met het Flatloket

Op een zonnige dag klappen we onze borden uit voor de ingang van ‘de gele flat’. Het is tijd voor het eerste Flatloket. Woningbouwvereniging St. Willibrordus uit Wassenaar heeft ons gevraagd om aan huurders te vragen wat zij van hun woning vinden en of zij zich thuis voelen in het complex. Daarvoor hebben wij een nieuwe manier van onderzoek ontworpen: Het Flatloket.

Op een zonnige dag klappen we onze borden uit voor de ingang van ‘de gele flat’. Het is tijd voor het eerste Flatloket. Woningbouwvereniging St. Willibrordus uit Wassenaar heeft ons gevraagd om aan huurders te vragen wat zij van hun woning vinden en of zij zich thuis voelen in het complex. Daarvoor hebben wij een nieuwe manier van onderzoek ontworpen: Het Flatloket. Wat is het en hoe kijkt Wbv. St. Willibrordus terug op dit eerste Flatloket? 

Wat is het Flatloket?
Het Flatloket is een kwalitatief onderzoek waarbij we op een laagdrempelige manier met huurders in gesprek gaan. We vragen huurders die toevallig voorbijlopen om ons te vertellen wat ze van hun woning en complex vinden. Daarbij werken we met posters en vragenlijsten om het gesprek te voeren met huurders. Zo leggen we vast wat de huurders vertellen.

Hoe werkt het Flatloket?
We gaan in gesprek met behulp van twee posters. Met de eerste poster gaan we met elkaar het gesprek aan over hoe het nu is. Waar ben je tevreden over? Waarover niet? En wat kan beter? Huurders plakken zelf de kaartjes met de thema’s. Deze themakaartjes helpen bij het gesprek. Vervolgens kijken we aan de hand van de tweede poster terug naar vroeger en naar de toekomst. Dit doen we om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in het complex.

Aanvullend onderzoek
Omdat we niet iedere huurder kunnen spreken tijdens dit Flatloket, hebben we het Flatloket aangevuld met een telefonisch onderzoek. Dat gaf ook de mogelijkheid om op een aantal thema’s extra informatie in te winnen. Zo kregen we een compleet beeld van de woonbeleving van de huurders en de verschillen tussen de flats.

Wanneer zet je dit in?
Het Flatloket is uitermate geschikt om meer zicht te krijgen op wat er speelt in een complex of buurt. Huurders geven gedetailleerde informatie over thema’s zoals woonplezier, veiligheid, netheid en sociale cohesie. Het Flatloket levert daardoor concrete informatie op. Zo weet je als corporatie wat er goed gaat in en rondom het complex en wat de verbeterpunten zijn.

De echte winst
Het is bijzonder om naar de verhalen van huurders te luisteren in hun eigen woonomgeving. Mensen nemen echt de moeite om hun ervaringen te delen. Zo nam een bewoner, die als een van de eerste bewoners al 50 jaar in een van de flats woonde ons mee in zijn historie en de historie van het complex. Aan de hand van een archiefboek gaf hij ons een inkijk in zijn leven en in zijn relatie met de buurt en woning. En dat is eigenlijk de echte winst van dit eerste Flatloket.

Hoe kijkt Woningbouwvereniging St. Willibrordus terug op het Flatloket?
Bianca Elshof, manager Wonen van Willibrordus: “In de afgelopen jaren hebben wij meerdere acties en maatregelen getroffen om de leefbaarheid te verbeteren bij deze flats. Om zicht te krijgen of deze acties en maatregelen geholpen hebben, waren wij op zoek naar de input van de bewoners. Daarnaast wilden wij graag in zijn algemeenheid zicht krijgen op hoe de bewoners de leefbaarheid en woonomgeving ervaren.

In 2019 heeft KWH een Woonbelevingsonderzoek uitgevoerd bij een ander complex en daar waren we zeer tevreden over. Daarom hebben we opnieuw met Karima en Niels besproken wat we wilden onderzoeken. Zij kwamen na het gesprek met het voorstel voor het Flatloket en dat sprak ons erg aan. En ze hebben het waargemaakt. Chapeau voor team Karima, Niels en Rick. Ze hebben het voor elkaar gekregen om veel bewoners te bereiken, te spreken en het te gevoel te geven dat er naar hen wordt geluisterd. Het rapport geeft ons een duidelijk inzicht in wat er leeft en speelt in dit complex en in de verschillen tussen de drie flats. Wij gaan aan de slag met de concrete adviezen en hopen hierdoor de leefbaarheid verder te verbeteren.”