Nieuws over het onderzoek en Klantvizier

Vragen over corona in het huurdersonderzoek
De vragen die we sinds april aan huurders stellen in verband met corona passen we vanaf augustus aan. Alleen de vraag of een huurder met aangepaste dienstverlening te maken heeft gehad en zo ja, of deze dienstverlening aansloot, blijven we stellen. Zo houd je inzicht in hoe huurders de eventueel aangepaste dienstverlening ervaren. 

Verzamelen data Aedes-benchmark 2020
Op 28 augustus 2020 verzamelen we de benodigde data vanuit het huurdersonderzoek voor opname in de Aedes-benchmark 2020. Op de website van Aedes staat 18 augustus als deadline voor het aanleveren van gegevens vanuit het huurdersonderzoek. Deze datum geldt niet voor leden van KWH en voor corporaties die bij ons de quickscan doen.

Aanleverdata 2020
Voor in de agenda 2020: de uiterste aanleverdata voor de onderzoeksbestanden. De vetgedrukte data zijn de aanlevermomenten als je per kwartaal bestanden aanlevert: 5 februari, 11 maart, 8 april6 13 mei, 10 juni, 8 juli, 5 augustus, 9 september, 7 oktober, 11 november, 9 december, 6 januari 2021.

Meer doen met de resultaten vanuit het onderzoek?
Dat is mogelijk: toon ze op je intra of internet via een metertje of ontvang ze automatisch via een koppeling. Meer weten? Stuur een mail naar uwvraag@kwh.nl