Benchlearningprogramma 2018

Voor corporaties die willen leren vanuit de cijfers van de Aedes-benchmark, biedt Aedes in 2018 een uitgebreid programma voor benchlearning. KWH geeft invulling aan verschillende onderdelen van dit programma.
 

In het najaar staat het leren van elkaar via de 'Kijkje in de keuken-sessies' op de agenda. Een aantal coporaties laat zien welke verbeteracties ze hebben ondernomen en wat ze daarvan geleerd hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunt u van elkaar leren.

Voor meer informatie en voor een volledig overzicht van het programma, zie de website van Aedes.

Benchlearningsessies Huurdersoordeel
In februari en maart 2018 waren er door het hele land benchlearningdagen. Tijdens de benchlearningdagen wordt dieper ingegaan op de individuele resultaten per corporatie, worden resultaten vergeleken en gedeeld. Samen zoeken de deelnemers naar verklaringen van goede en minder goede resultaten en delen ze best practices. Als partner van de Aedes-benchmark gaven wij binnen het programma invulling aan de benchlearningsessies rondom het prestatieveld huurdersoordeel over de trends die we zien en hoe je met de resultaten aan de slag kunt gaan.