Aedes-benchmark

In de Aedes-benchmark worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling vergelijkbaar gemaakt. De resultaten hiervan maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie. Het doel van de benchmark is het inzichtelijk maken van het verbeterpotentieel voor woningcorporaties en te leren van andere corporaties. Door het transparant maken van de prestaties van corporaties draagt de benchmark bij aan de betrouwbaarheid van de sector. Een belangrijk prestatieveld van de Aedes-benchmark is het oordeel van huurders over de dienstverlening van corporaties

Prestatieveld Huurdersoordeel
Hoe waarderen huurders de kwaliteit van dienstverlening? In het prestatieveld Huurdersoordeel is het oordeel van huurders inzichtelijk gemaakt op de thema's nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders. De scores op deze drie thema's bepalen de score van de corporatie op het huurdersoordeel. Meer over het huurdersoordeel leest u hier. 

Werkgroep Huurdersoordeel
Met 30 deelnemers geeft de werkgroep invulling aan het prestatieveld Huurdersoordeel. De werkgroep buigt zich onder andere over de indicatoren, analyses en doorontwikkeling. Meer over de werkgroep leest u hier. 

Prestatieveld Onderhoud&Verbetering
Het prestatieveld ‘Onderhoud & verbetering’ gaat over de kosten en investeringen die corporaties maken voor onderhoud en verbetering van de woningen. Dit wordt afgezet tegen de door de huurder ervaren woningkwaliteit en de technische woningkwaliteit. Het oordeel van de huurder over de woningkwaliteit wordt ook via het huurdersonderzoek opgehaald.

Rol KWH
KWH is partner in de Aedes-benchmark. We dragen op verschillende manieren bij aan de Aedes-benchmark:

  • Voor alle corporaties die via ons huurdersonderzoek laten uitvoeren, leveren we de data automatisch aan.
  • Voor corporaties die eigen onderzoek doen of via een ander onderzoeksbureau onderzoek laten uitvoeren, zorgen wij voor de validatie van de onderzoeken en data. 
  • We leveren een bijdrage aan de analyses van alle data die worden verzameld voor alle prestatievelden.
  • We leveren een bijdrage aan de brancherapportage.
  • We leveren een bijdrage aan benchlearning. 

Meer informatie?
Op de website van Aedes vindt u meer informatie over de Aedes-benchmark. 

 

 

 

 


 

Aedes-benchmark 2017 in beeld