Op bezoek met appeltaart

Waardevol, gastvrij, dankbaar en gezellig. Zo omschrijven medewerkers van Thuisvester de gesprekken die zij onlangs voerden bij bewoners thuis. Om bewoners beter te leren kennen, startte Thuisvester met de Thuisgesprekken.

Waardevol, gastvrij, dankbaar en gezellig. Zo omschrijven medewerkers van Thuisvester de gesprekken die zij onlangs voerden bij bewoners thuis. Thuisvester heeft in haar ondernemersplan uitgesproken bewoners beter te willen leren kennen. Daarom zijn ze gestart met de Thuisgesprekken. Medewerkers gingen, met lekkere appeltaart, op bezoek bij bewoners. Marian van der Zwet, projectleider Wonen, vertelt over hun ervaringen.

Waarom wilden jullie met bewoners in gesprek?
We willen bewoners graag beter leren kennen en weten wat hen zoal bezighoudt. Met veel bewoners hebben we geen contact. Omdat we juist deze bewoners een keer wilden spreken, gingen we bij een aantal van hen op bezoek.

Waarom kozen jullie ervoor om dit via het Thuisgesprek te doen?
We hebben 3 luisterpanels gedaan en wilden daarna ook op andere manieren met huurders in contact komen. Toen jullie vertelden dat jullie het Thuisgesprek ontwikkelden, sprak ons dat aan. Het sloot goed aan op een van onze thema’s 'wij zijn echt in contact' uit ons nieuwe ondernemingsplan. 

Wat viel op tijdens de gesprekken? 
Door zonder aanleiding bij bewoners op bezoek te gaan en een open gesprek aan te gaan, krijg je andere gesprekken dan wanneer bewoners zelf contact opnemen met Thuisvester. De medewerkers zijn ontzettend gastvrij ontvangen door onze bewoners. Trots werden rondleidingen gegeven in huis en met veel openheid werden verhalen verteld en kwamen diverse onderwerpen ter sprake. Zo leren we onze huurders echt kennen. Het is voor onze medewerkers ook ontzettend waardevol om ‘zomaar’ in gesprek te gaan. Zonder vraag of klacht als aanleiding is er de tijd en ruimte om van alles te bespreken. Dit zorgde voor waardevolle ervaringen en inzichten bij onze medewerkers. Zij nemen dit mee in hun dagelijkse werk. Bewoners zijn ook blij met de thuisgesprekken omdat ze zich gezien en gehoord voelen. Zeker bij bewoners die niet vaak contact met Thuisvester opnemen is het goed om af en toe een gezicht te laten zien.

Hoe vonden de medewerkers het om de thuisgesprekken te doen?
Voorafgaand aan de gesprekken hebben de medewerkers handvatten gekregen om de gesprekken te voeren. Veel van de medewerkers hebben geen dagelijks contact met bewoners, dus dan is het best spannend om zomaar op bezoek te gaan. Tijdens de bijeenkomst die we na de gesprekken hadden, gaven sommige collega’s aan vooraf best zenuwachtig te zijn. Maar voor iedereen verliep het gesprek leuk en positief en bleef van die spanning niks over. De gesprekken werden dan ook omschreven als ‘waardevol’, ‘gastvrij’, ‘dankbaar’ en ‘gezellig’.

Wat hebben de gesprekken jullie opgeleverd?
De thuisgesprekken hebben bij de collega’s voor veel inzicht gezorgd in de leefwereld van de bewoners. Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen verhaal en dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, zijn dit niet altijd voor anderen. Daarnaast geeft de realisatie dat de meeste bewoners in basis echt tevreden zijn over Thuisvester een goed gevoel. De collega’s die de gesprekken hebben gehad, adviseren iedereen om zo’n gesprek af en toe te voeren om onze doelgroep goed voor ogen te kunnen houden.

En zijn er nog leuke andere uitkomsten?
Zaken die tijdens de gesprekken naar voren kwamen en die opvolging nodig hebben, worden door de medewerkers die het gesprek voerden zelf opgepakt en teruggekoppeld aan de bewoner. Niet alleen geeft dit weer een persoonlijk contactmoment, het zorgt er ook voor dat medewerkers andere medewerkers binnen Thuisvester spreken dan dat ze in hun dagelijkse werk doen.

Hoe geven jullie vervolg aan de thuisgesprekken?
De vragen, suggesties, opmerkingen en verbeteringen die medewerkers ophaalden in de gesprekken nemen we mee bij het verbeteren van onze dienstverlening. En omdat de gesprekken zo positief zijn verlopen, gaan we er in 2020 mee door.