Update vernieuwing KWH-Huurdersonderzoek

Hoe ziet onderzoek er in de toekomst uit? Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de komende jaren corporaties voorzien van next level onderzoek? Onderzoek dat betrouwbare en bruikbare inzichten en handvatten geeft waarmee je het als corporatie steeds beter kunt doen voor huurders? De vernieuwing van het Huurdersonderzoek is in volle gang. In februari ontvangen huurders de nieuwe vragenlijsten die leden hebben samengesteld.

Vragenlijsten in begrijpelijke taal, die precies aansluiten bij het proces dat huurders hebben doorlopen. Onze leden hebben de afgelopen tijd hun nieuwe vragenlijsten samengesteld. Vanuit een uitgebreide vragenbibliotheek heeft iedere corporatie eigen vragenlijsten kunnen maken. We zijn blij met de inzet van onze leden om goede, passende vragenlijsten te maken die huurders makkelijk en snel kunnen invullen. Vanaf februari gaan we aan de slag met deze nieuwe vragenlijsten en ontvangen huurders deze per email of nodigen we ze uit om het samen met een enquêteur telefonisch in te vullen. Zo kunnen zoveel mogelijk huurders meedoen en hun mening over hun corporatie geven.

Waarom vernieuwen we het onderzoek?
Corporaties hebben steeds meer behoefte aan concreet inzicht in hoe huurders de corporatie en haar dienstverlening waarderen. Met dit inzicht willen corporaties sturen op hoe en waar ze het beter kunnen doen voor huurders. Ook willen corporaties hun onderzoeken flexibel kunnen inrichten om ze volledig aan te laten sluiten op hun processen. Daarbij is het belangrijk dat alle huurders mee kunnen doen met het onderzoek. 

Met het nieuwe KWH-Huurdersonderzoek spelen we in op deze behoeften. Dat doen we onder andere met:

  • kortere en makkelijk leesbare vragenlijsten die huurders eenvoudig online of samen met een enquêteur telefonisch kunnen invullen
  • vragenlijsten die precies aansluiten bij het proces van je corporatie en tussentijds eenvoudig aan te passen zijn
  • vragenlijsten die huurders kort na de dienstverlening ontvangen, zodat corporaties snel concrete huurdersinzichten terugkrijgen
  • een nieuw Mijn KWH waarin je alles rondom jullie onderzoeken makkelijk regelt
  • een nieuw KWH-Klantvizier, waarin je alle data vanuit de huurdersonderzoeken snel en overzichtelijk ziet en kunt gebruiken.

Hiermee blijft het KWH-Huurdersonderzoek aansluiten bij de veranderende opgave en context van corporaties en brengt het onderzoek de stem van huurders nog duidelijker binnen bij corporaties.