Rapport ‘Voelt hurend Nederland zich thuis?’ overhandigd aan corporatiesector

Vandaag werden de resultaten van het sectoronderzoek ‘Voelt hurend Nederland zich thuis?’ bekend gemaakt. In het onderzoek gaven ruim 15.000 huurders van zestig corporaties hun mening over of zij zich thuis voelen en door welke elementen dit wordt bepaald. De uitkomsten van het onderzoek bieden corporaties inspiratie en handvatten bij het werken aan een fijn thuis voor huurders. Het rapport werd officieel overhandigd aan de corporatiesector. Richard Sitton, lid Algemeen Bestuur van Aedes, nam het rapport namens de sector in ontvangst.

Naast het bieden van goede en betaalbare huisvesting is het bieden van een ‘fijn thuis’ een ambitie van steeds meer corporaties. Maar wat betekent ‘thuis’ precies? Welke elementen bepalen dit en welke rol heeft de corporatie hierin? KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) deed grootschalig onderzoek onder huurders om hier een concreter beeld van te krijgen. Ter ere van haar 25-jarig jubileum biedt zij de sector het rapport ‘Voelt hurend Nederland zich thuis?’ aan.

Richard Sitton nam het sectorrapport met daarin de conclusies vanuit het onderzoek vanmiddag in ontvangst. Hij onderstreept het belang van het onderzoek en de relevantie van het thema ‘Thuis’: "Huurders laten duidelijk weten dat thuis bestaat uit een fijne woning en een fijne buurt. Dit onderstreept de inzet van corporaties bij de wijkaanpak. Corporaties kunnen gelukkig weer hun rol pakken op het thema leefbaarheid en samen met maatschappelijke partners werken aan veilige, hele en schone buurten en wijken.”

Resultaten onderzoek
Een meerder­heid van de huurders voelt zich thuis, blijkt uit het onderzoek. Het thuisgevoel is een mix is van harde en zachte factoren. Het huis moet goed zijn: veilig, netjes onderhouden, betaalbaar, liefst met een tuin of een balkon. Wat dit on­derzoek ook aantoont is het belang van sociale cohesie voor het thuisgevoel van huurders. In de combinatie van deze factoren ontstaat voor 91% van de huurders een fijn thuis. Verder legt het onderzoek een mismatch bloot: een significant deel van de huurders geeft aan in een woning te wonen die niet past bij hun levensfase. Dan nog een belangrijk inzicht: het zich niet thuis voelen is niet alleen een issue in de grote steden. Het blijkt een landelijk gegeven en is dan ook een opgave voor de hele sector. Het toewijzen van woningen aan nieuwe huurders die eigenlijk niet passen in de buurt komt hierbij nadrukkelijk aan de orde.

Sectoronderzoek Thuis
Het sectoronderzoek Thuis is voortgekomen uit de ‘Van Huis naar Thuis Tour’ waarbij KWH met een camperbusje door Nederland is gereisd om huurders te vragen naar hun thuisgevoel. Dat heeft aanknopingspunten gebracht voor verdiepend onderzoek. Het onderzoek is uitgezet onder ruim 15.000 huurders van 61 corporaties, allen lid van KWH. De resultaten tonen aan dat er naast kwantitatieve oplossingen voor het enorme woningtekort van 315.000 woningen, ook gezocht moet worden naar kwalitatieve oplossingen die verder gaan dan betaalbaarheid en beschikbaarheid. Huurdersinzicht in de thuisbeleving kan woningcorporaties helpen bij de transitie van huis naar thuis.

Het volledige sectorrapport met alle resultaten is hier gratis te downloaden