Onderzoek verhuisgeneigdheid senioren bij Habeko

Doorverhuizen; waarom wel/niet?

De schaarste op de woningmarkt blijft toenemen. Naast het bijbouwen van nieuwe woningen, zijn ook andere oplossingen nodig. Het stimuleren van doorstroming is hier één van. Toch lijkt de doorstroming van senioren naar een woning die beter past bij hun levensfase vaak een lastige opgave. Ook Habeko Wonen loopt hier tegenaan. Wat zijn voor hun huurders de redenen om niet te verhuizen, of waarom juist wel? We voerden hier een onderzoek naar uit. Deniece Freire Semedo, senior woonconsulent bij Habeko wonen, vertelt over welke inzichten het hen heeft gebracht.

‘We zien slechts een beperkte doorstroming van senioren naar een woning die beter past bij hun levensfase. Vaak blijven ze in hun huidige woning tot het echt niet meer gaat. Daardoor bezetten zij woningen die bijvoorbeeld meer geschikt zijn voor gezinnen. We vroegen ons af wat we kunnen doen om toch die doorstroming te stimuleren. Waar zitten de pijnpunten van onze oudere huurders en waar liggen hun behoeftes? We vonden het hierbij belangrijk om onze lokale opgaven in beeld te krijgen. Wij zijn actief in een aantal dorpen en daar zitten verschillen ten opzichte van wensen en behoeftes van bewoners in bijvoorbeeld stedelijke gebieden.’ 

Contextmapping voor nieuwe inzichten
Om goed te kunnen achterhalen welke motieven en ervaringen
meespelen rondom doorverhuizen, maken we gebruik van contextmapping.
Dit is een onderzoekstechniek waarbij de huurder centraal staat. Het brengt de leefwereld, emoties en behoeftes van de huurder in kaart. Huurders maken hierbij een aantal opdrachten op een poster, vervolgens gaan we het gesprek met ze aan. Door samen met huurders de context in kaart te brengen, weet je precies wat er speelt en kun je daar op aansluiten met nieuwe ideeën en producten. Deniece is enthousiast over deze methodiek en ook huurders waren er zeer over te spreken; ‘Huurders gaan eerst aan de slag met de poster-opdracht, vervolgens vindt de verbreding en verdieping plaats in een gesprek. Het geeft veel meer informatie en achtergronden dan wanneer je een standaard vragenlijst in zou zetten.’

Waarom niet verhuizen?
Wat naar voren kwam in het onderzoek was dat huurders bang zijn om voor minder ruimte meer huur te gaan betalen. Ook willen ze graag zelfstandig en onafhankelijk blijven. Daarnaast voldoet de woning op dit moment aan de wensen en is de kwaliteit van de woning goed. Genoeg redenen om te blijven zitten dus. Wat voor Deniece verder een opvallende uitkomst was van het onderzoek was het sociale aspect: ‘Mensen hebben vaak hun kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen en willen dichtbij blijven. Ook wonen ze vaak al hun hele leven in het dorp, doen er vrijwilligerswerk en zijn actief voor de kerk. Ze hebben dus een sterke binding met de omgeving waar ze wonen.’
Wat voor huurders wél een reden is om door te verhuizen? Wanneer de huidige woning niet meer voldoet. Denk dan aan trappen, het tuinonderhoud, of een overschot aan kamers. Vaak is fysiek ongemak de reden om urgent te verhuizen.  

Maatwerk om doorstroming te bevorderen
‘Dit onderzoek heeft ons goede inzichten gegeven in wat onze huurders belangrijk vinden bij het doorverhuizen. Om huurders hier in de toekomst goed in te kunnen faciliteren, willen we gaan werken met een ouderencoach. Door senioren actiever te begeleiden en maatwerk gerichte oplossingen te bieden die passen bij de individuele situatie van de huurder, hopen we de verhuisketen verder op gang te brengen.’
Daarnaast is ook voldoende geschikt en passend woningaanbod een belangrijk aspect. Per kern gaan we bekijken wat we kunnen bouwen en welke wensen doorstromers hierbij hebben.’