Onderzoek samenwerking ketenpartners: waar liggen de kansen?

Ketenpartners spelen een belangrijke rol bij de dienstverlening die huurders ervaren. De monteur die aan de deur komt? De renovatie van de badkamer? Voor de corporatie is het de externe aannemer die dit uitvoert. Voor de huurder is het de corporatie. Voor een goede dienstverlening is het dan ook van belang om goed met elkaar samen te werken en elkaar echt als partners te zien. Maar hoe doe je dat? Wat houdt partnerschap in? We voerden een onderzoek uit onder corporaties én aannemers naar hun samenwerking. Hoe staat het er momenteel voor? En welke tips, kansen en uitdagingen zijn er voor corporaties en hun ketenpartners?

Wel vertrouwen, geen echte samenwerking
Corporaties geven de samenwerking met hun eigen aannemers een 7,3. Aannemers geven de samenwerking met hun corporatie een 7,7. Daarbij valt op te merken dat er een relatief grote groep corporaties en aannemers is die de samenwerking lager dan een 7,0 beoordeelt. Verder is opvallend dat aannemers de samenwerking positiever ervaren dan dat corporaties dat doen. Wellicht is dit te verklaren doordat corporaties in hun opdrachtgevers-rol kritischer zijn.
In echte samenwerking lijken corporatie en aannemer nog stappen te kunnen maken. Dat is te zien als we beide groepen vragen naar wat goed gaat en waar het beter kan. Weliswaar worden afspraken goed nagekomen en is er sprake van vertrouwen, toch lijkt er nog lang niet altijd sprake van een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Sectorbreed: goede intenties
Naast de onderlinge samenwerking tussen corporatie en aannemer, vroegen we beide groepen ook hoe zij sectorbreed aankijken tegen deze samenwerking. Meer dan de helft is hier positief tot zeer positief over. Een grote groep staat hier neutraal tegenover. Er lijken geen aannemers of corporaties die dit als negatief ervaren. Wel zien we ook bij dit sectorbrede beeld terug dat samenwerking nog doorontwikkeld kan worden volgens de respondenten; de intenties zijn er, maar de sector is nog zoekende in hoe hier op een goede manier vorm aan te geven.

Volop thema’s voor meer samenwerking
Waar werken corporaties en aannemers al voldoende samen op? Op veel thema’s lijkt meer tot behoorlijk meer op samengewerkt te kunnen worden. Vooral rondom circulair bouwen denkt men nog grote slagen te kunnen maken. Een andere opvallende uit dit onderzoek is het thema duurzaamheid. Ondanks dat corporaties rondom dit thema een grote opgave hebben voor de komende jaren en de prioriteit hoog is, lijkt de samenwerking met aannemers nog te kunnen verbeteren. Maar liefst 1 op de 5 corporaties geeft hierbij zelfs aan dat de samenwerking nog helemaal opgestart moet worden.

Tips, kansen & uitdagingen
Eén ding lijkt inmiddels wel duidelijk; goede samenwerking leidt tot optimale resultaten. Maar tegelijk is goed samenwerken ook gewoon moeilijk. Niet voor niets zijn er boeken over dit thema volgeschreven. Het vraagt vaardigheden en competenties van zowel corporatie als aannemer. Daarom tot slot: wat zijn de tips, waar liggen de kansen en waar de uitdagingen als het gaat om samenwerken?

 

 

Ook interessant