Nieuwe Leerlijnen voor en door bestuurders in het Corporatiehuis

Nog enkele plaatsen vrij!

Ben je corporatiebestuurder en wil je in 2020 samen met collega-bestuurders werken aan persoonlijke ontwikkeling en nieuwe inzichten opdoen? In het Corporatiehuis zijn nog enkelen plaatsen vrij in de Leerlijn ‘Vitale coalities’ en in de Leerlijn ‘Leiding geven aan de corporatie van de 21ste eeuw’. Bij de eerste Leerlijn staat de samenwerking in het (semi-) publieke domein centraal en ga je aan de slag op thema’s als leiderschap in netwerken, vertrouwen en netwerkgovernance. Bij de tweede Leerlijn staan thema’s en vragen rondom jouw leiderschap aan de corporatie van de toekomst centraal.

Leerlijn vitale coalities
Bij deze Leerlijn staat samenwerking in het (semi-)publieke domein anno 2020 centraal. Over de uitdagingen en kenmerken van nieuwe (type) samenwerkingen en rollen anno 2020. Wat zijn in die zin de belangrijkste opgaven van woningcorporaties en hun netwerkpartners? Hoe stuur je een netwerk, wat vraagt dat van individuele partijen en welke dilemma’s dienen zich dan aan? Belangrijke thema’s in deze leerlijn zijn leiderschap in netwerken, vertrouwen, waardegedreven samenwerking, autonomie en netwerkgovernance. En de uitdagingen, kansen en (persoonlijke) dilemma’s die daaraan voor de deelnemers en hun organisaties zijn verbonden. Een leerlijn die de deelnemers nieuwe inzichten, inspiratie en concrete handvatten oplevert, steeds toewerkend naar “wat kan/ga ik vanaf morgen anders doen?”. Meer informatie over deze Leerlijn vind je op de website van het Corporatiehuis.

Leerlijn leiding geven aan de corporatie van de 21ste eeuw
De wereld van woningcorporaties verandert snel. Dat betekent dat je als directeur of bestuurder in een dynamische omgeving opereert en keuzes moet maken; richting moet bepalen. Natuurlijk leidt dat tot vragen en dilemma’s. Vaak ook over je eigen rol, je sturing en je gedrag. Die je niet altijd kunt of wilt delen in je eigen organisatie. Vanuit deze behoefte heeft het Corporatiehuis de leerlijn ‘Leidinggeven aan de corporatie van de 21e eeuw’ opgezet. Tijdens deze leerlijn gaan bestuurders aan de slag met relevante thema’s en vragen rond hun leiderschap. Op een persoonlijke manier, in een besloten setting. Meer informatie over deze Leerlijn vind je op de website van het Corporatiehuis.