Nieuwe Leerlijnen Corporatiehuis van start

In het Corporatiehuis is weer een nieuwe Leerlijn ‘Leiding geven aan de woningcorporatie van de 21ste eeuw’ van start gegaan. Het is inmiddels de 4e editie van deze succesvolle Leerlijn. In het najaar starten we met 11 directeur-bestuurders aan de nieuwe leerlijn ‘Vitale coalities’ op initiatief van Daphne Braal (Vidomes) en Hedy van den Berk (Havensteder). Voor deze laatste Leerlijn is zoveel belangstelling, dat we hebben besloten om later dit jaar ook te starten met een tweede editie hiervan. Inschrijven hiervoor is nog mogelijk.

In de leerlijn ‘Vitale coalities’ staan thema’s als leiderschap in netwerken, vertrouwen, waardegedreven samenwerking, autonomie en netwerkgovernance centraal. Bijzonder is, dat de deelnemers niet alleen met zichzelf aan de slag gaan, maar nadrukkelijk ook met hun netwerkpartners,hun RvC-leden en hun eigen collega’s. De betreffende personen nemen ook deels deel aan de leerlijn.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar voor die tweede editie, waarvan de trekkende directeur-bestuurders binnenkort bekend zijn. De inhoud en opzet van de leerlijn zal vergelijkbaar zijn met die van de eerste editie.  

Kijk hier voor inschrijven en meer informatie over de Leerlijn ‘Vitale coalities’.