Harry Platte nieuwe Voorzitter Raad van Commissarissen

Per 1 juli 2022 wordt Harry Platte de nieuwe Voorzitter van de Raad van Commissarissen van KWH. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 mei is hij door de leden officieel benoemd. Hij volgt hiermee Hedy van den Berk op die, na 8 jaar voorzitter te zijn geweest, de RvC van KWH verlaat.

Harry Platte is een ervaren volkshuisvester met ruim 20 jaar ervaring in de sector. De laatste jaren als bestuurder bij Parteon. Hij verheugt zich op zijn nieuwe rol als voorzitter van de RvC en ziet mooie ontwikkelkansen voor KWH: ‘Als voorzitter van de RvC van KWH zou ik graag willen bijdragen aan het verder uitbouwen van KWH als organisatie die de corporatiesector uitstekend kan bedienen om haar impact te vergroten. Hier is vanuit de sector echt behoefte aan. Na jaren van ‘terug naar de kerntaak’ is er een nieuw elan aanwezig. Hierbij is een van de grootste risico’s mijns inziens dat we onze ambities en doelen willen realiseren ondanks in plaats van met behulp van onze huurders. Het belang van een permanente goede monitoring van de klantbeleving, evenals een continue stroom informatie met betrekking van de behoeftes van de huurder is zelden zo belangrijk geweest als de komende tijd.’

De Raad van Commissarissen van KWH bestaat hiermee uit drie leden:

  • Harry Platte (Voorzitter)
  • Ron van der Jagt
  • Anita van der Wal